:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วลา 06:00 น เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายสมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้มอบหมายให้นางสาวศรีพรรณ หมื่นปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธี ณ วัดปางส้าน ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
---------------------------------
- ภาพข่าว/เรียบเรียงข่าวโดย : นายจินณวัตร ฟูวงค์สิทธิ์ พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าไผ่
- แหล่งข่าว : ที่ว่าการอำเภอลี้
- บรรณาธิการ : นายปรีชา ทองเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
- โทรศัพท์ 053-096253
- เว็บไซต์ : www.paphai.go.th
- Facebook : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ. ลี้ ลำพูน 
- Facebook page : เทศบาลตำบลป่าไผ่ ลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร