:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ห้องเย็น)โกดังเก็บสินค้า ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่

16 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายสมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ มอบหมายให้งานสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (สำนักปลัด) นำโดยนายจักรกริศน์ กันทะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งานสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (สำนักปลัด) และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ห้องเย็น)โกดังเก็บสินค้า ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ เพื่อออกใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ ต่อไป ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร