:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่

17 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายสมเดช ขัดผาบ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ มอบหมายให้งานสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (สำนักปลัด) นำโดยนายจักรกริศน์ กันทะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่งานสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (สำนักปลัด) และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลป่าไผ่  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ เพื่อออกใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ ต่อไป ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
---------------------------------
- ภาพข่าว/เรียบเรียงข่าวโดย : นายจินณวัตร ฟูวงค์สิทธิ์ พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
- งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าไผ่
- แหล่งข่าว : งานสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (สำนักปลัด)
- บรรณาธิการ : นายปรีชา ทองเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่
- โทรศัพท์ 053-096253
- เว็บไซต์ : www.paphai.go.th
- Facebook : เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ. ลี้ ลำพูน 
- Facebook page : เทศบาลตำบลป่าไผ่ ลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร