:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์การรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด

25 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่สนใจรายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาท้ายเอกสาร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร