:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลป่าไผ่ //ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 053-096-253 โทรสาร : 053-536-062 อีเมล์ : saraban@paphai.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ "เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก" 26 มิถุนายน ประจำปี 2566

2 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร