เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูนตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
3,134
ปีนี้
8,836
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
43,452
ไอพี ของคุณ
34.228.42.25

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลป่าไผ่

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลป่าไผ่ กิจกรรมเดินรณรงค์ตามมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในตำบลป่าไผ่ กลุ่มผู้นำต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ คณะครูและนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียน หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ลพ.6 แม่เหยียบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย้ายห้วยแหน คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โครงการ เยี่ยมบ้าน แลเมือง ประจำปี 2562 หมู่ 3

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้จัดทำโครงการ เยี่ยมบ้าน แลเมือง ประจำปี 2562 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลป่าไผ่พบประชาชน พร้อมทั้งกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลป่าไผ่ วันนี้เป็นวันที่ห้า บ้านป่าจี้ หมู่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โครงการ เยี่ยมบ้าน แลเมือง ประจำปี 2562 หมู่6,10,12

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้จัดทำโครงการ เยี่ยมบ้าน แลเมือง ประจำปี 2562 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลป่าไผ่พบประชาชน พร้อมทั้งกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลป่าไผ่ วันนี้เป็นวันที่สี่ ได้แก่ บ้านดงสักงาม หมู่6 บ้านผาหนาม หมู่12 และบ้านน้ำดิบชมภู หมู10 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน