เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
791
เดือนที่แล้ว
1,449
ปีนี้
3,471
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
14,284
ไอพี ของคุณ
54.162.8.185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินสวรรค์ หมู่ที่ 12 บ้านผาหนาม 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 12 บ้านผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายวังล่อง บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 12 บ้านผาหนาม 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินสวรรค์ หมู่ที่ 12 บ้านผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเ 
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายวังล่อง บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัด 

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลป่าไผ่

เมี่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง พนักงานทุกคน โดยได้รับเกียรติ จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลป่าไผ่ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กอ.รมน. จังวัดลำพูน และ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในตำบลป่าไผ่ ฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ ผู้นำชุมชน ชุด ชรบ.หมู่บ้าน และประชาชนตำบลป่าไผ่ และสำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมยังได้รับเกียรติบัตร โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับชุดรักษาความสงบในหมู่บ้าน( ชรบ.)ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในครี้งนี้ครับ

ประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาอภิชัยขาวปี ประจำปี 2561

วันที่ 1-4 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สำนักงานวัฒนธรรมธรรมจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ทุกคน โดยได้รับเกียรติ จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด“ประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาอภิชัยขาวปี ประจำปี 2561และกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นการรณรงค์ให้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประจำถิ่น การแสดงอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านอาหารการกิน สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนของดีในตำบลป่าไผ่ ให้ประชาชนได้รู้จักอย่างแพร่หลายครับ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลป่าไผ่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง พนักงานทุกคน ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.6(แม่เหยียบ) และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 จ.ลำพูน (อ.ลี้) โดยได้รับเกียรติ จากนายณฐกร ภัทรวนนท์ ปลัดอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.6(แม่เหยียบ) นายวรวุฒิ โพธิแท่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในตำบลป่าไผ่ ฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุด ชรบ.หมู่บ้าน จิตอาสาตำบลป่าไผ่ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนในเขตตำบลป่าไผ่ 5 โรงเรียน / และประชาชนตำบลป่าไผ่