เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,280
เดือนที่แล้ว
2,327
ปีนี้
17,744
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
28,557
ไอพี ของคุณ
54.163.22.209


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ และนายสุกิจ ตุ่นวงค์ กำนันตำบลป่าไผ่ ได้ร่วมประชุม "การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่ ที่มาจากผู้แทนหมู่บ้าน" เพื่อร่วมกันบริหารจัดการกองทุน สนับสนุนให้ประชาชนตำบลป่าไผ่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพต่อไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

09 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กองสวัสดิการ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลป่าไผ่ หมู่3 หมู่6 หมู่10 และหมู่12 เป็นวันที่สาม และนายกเทศมนตรี ยังได้พบปะและพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารอรับเบี้ยยังชีพและได้แจ้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบ และในครั้งนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียกใช้บริการรถ “EMS”และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้บนรถกู้ชีพ ของเทศบาลตำบลป่าไผ่ นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลป่าไผ่ยังได้ประชาสัมพันธ์เรื่องของการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมว มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ลงพื้นที่มาฉีดวัคซีน

08 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กองสวัสดิการ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลป่าไผ่ หมู่2 หมู่5 หมู่8 และหมู่9 เป็นวันที่สอง และนายกเทศมนตรี ยังได้พบปะและพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารอรับเบี้ยยังชีพและได้แจ้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบ และในครั้งนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียกใช้บริการรถ “EMS”และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้บนรถกู้ชีพ ของเทศบาลตำบลป่าไผ่ นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลป่าไผ่ยังได้ประชาสัมพันธ์เรื่องของการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมว มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ลงพื้นที่มาฉีดวัคซีน ในโอกาสนี้อัยการจังหวัดลำพูน ยังได้แวะเวียนพบปะกับประชาชนเยี่ยมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในบ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่ที่8

07 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ กองสวัสดิการ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลป่าไผ่ หมู่1 หมู่11 หมู่7 และหมู่4 วันนี้เป็นวันแรก และนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ยังได้พบปะและพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารอรับเบี้ยยังชีพและได้แจ้งข่าวสารอันเป็นประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบ และในครั้งนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียกใช้บริการรถ “EMS” และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้บนรถกู้ชีพ ของเทศบาลตำบลป่าไผ่ นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลป่าไผ่ยังได้ประชาสัมพันธ์เรื่องของการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมว มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ลงพื้นที่มาฉีดวัคซีน

06 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ หัวหน้ากอง ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ คุณครูและน้องๆเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ทั้งนี้ท่านปลัดยังได้พบปะพุดคุยกล่าวทักทายพูดให้กำลังใจในการทำงาน และชี้แจงถึงการทำงาน ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

05 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ และนางฐิติรัตน์ จันทร์โอภาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง นางมอญ บุญพันธ์ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคไต บ้านเลขที่ 4/1 หมู่1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

02 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการประชุมพนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ชี้แจงถึงการทำงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานให้กับพนักงานแต่ละฝ่าย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

02 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.“ยิ้มรับเปิดเทอม” โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันแรก และทำกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ นำโดยนายสุพล ปาลีกุย ที่ปรึกษาด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ และนางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้พบปะพูดคุยกับเด็กๆนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

01 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายศักดิ์ชัย ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนและส่งเสริมการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าไผ่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

01 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ได้เปิดทำการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นวันแรก โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานและตัวแทนพบปะกล่าวต้อนรับนักเรียนผู้สูงอายุทั้ง รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ และนางสาว อลิศา เปียงตั้ง นักพัฒนาสังคม จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ให้เกียติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน และ สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่

31 ตุลาคม 2561

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยได้กำหนดหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกัน โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

30 ตุลาคม 2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายณัฐวุฒิ ไซยยา ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

29 ตุลาคม 2561

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ อาจารย์และน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ลงพื้นที่ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของพี่น้องชาวบ้านที่ถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมฉับพลันทำให้ชาวบ้านขนของหนีน้ำไม่ทัน จึงทำให้ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนเกิดความเสียหาย ได้แก่บ้านป่าไผ่ หมู่1 บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่7 และบ้านหล่ายท่า หมู่4 จึงได้ตั้งจุดบริการให้แก่พี่น้องประชาชน 2 จุด ได้แก่ ศาลาด้านในวัดป่าไผ่ หมู่1 และโกดังด้านข้าง บริษัท ไทยโทน หมู่ 11

26 ตุลาคม 2561

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนธันวาคม. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่. ในนามของเทศบาลตำบลป่าไผ่ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลป่าไผ่ให้ยั่งยืนต่อไป

26 ตุลาคม 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลป่าไผ่ และสรุปผลการดำเนินงาน รายงานงบประมาณศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลป่าไผ่งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในงบประมาณประจำปี 2562

25 ตุลาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (283 รายการ)