เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
212
เดือนนี้
4,660
เดือนที่แล้ว
3,924
ปีนี้
24,330
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
58,946
ไอพี ของคุณ
107.23.37.199


วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยกองช่างฯ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ผู้อำนวยการกองช่าง สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานกองช่างเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่แก้ปัญหาถนนที่มีแหล่งน้ำท่วมขัง โดยใช้หลักการขุดบ่อเพื่อส่งน้ำไปเก็บไว้ที่ชั้นน้ำบาดาลตาม โครงการ อปท. ต้นแบบ จัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำ) เทศบาลตำบลป่าไผ่ ณ ถนนในหมู่บ้านหล่ายท่า หมู่4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

11 กรกฎาคม 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ใน “โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562” โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่เป็นประธานหล่อเทียน นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลฯรองปลัดเทศบาลฯคณะผู้บริหารเทศบาลฯคุณครูและเด็กนักเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่และนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ร่วมหล่อเทียนในกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

10 กรกฎาคม 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดกิจกรรม การเรียนการสอนและให้ความรู้ โดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้พาผู้สูงอายุเดินชมสวนเศรฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลป่าไผ่ และทำกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 และการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยกฎหมายเกี่ยวกับจราจรและการสร้างวินัยจราจร โดยให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ร.ต.อ.สมพงษ์ ภูมิชัย รอง สวป.สภ.ลี้ ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

10 กรกฎาคม 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่และกองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นวันที่สอง ได้แก่ บ้านป่าจี้ หมู่3 บ้านน้ำดิบชมภู หมู่10 บ้านดงสักงาม หมู่6 บ้านผาหนาม หมู่12 บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่9 และบ้านห้วยแหน หมู่2 ทั้งนี้ยังได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพ ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

09 กรกฎาคม 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่และกองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นวันแรก ได้แก่ บ้านป่าไผ่ หมู่1 บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่11 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่7 บ้านชีวิตใหม่ หมู่5 บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่8 และบ้านหล่ายท่า หมู่4 ทั้งนี้ยังได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพและตัวแทน อสม.ยังมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

08 กรกฎาคม 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลักดเทศบาลฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับกล่าวขอบคุณมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่ และสถานีกาชาด ที่ 3 เชียงใหม่
โดย นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง พร้อมคณะ ซึ่งได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมราษฎรบ้านชีวิตใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้นำยารักษาโรค ของใช้จำเป็น ตลอดจนได้ให้คำแนะนำประชาชนในการดูแลสุขภาพ การใช้ยาในชีวิตประจำวันอีกด้วย ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านชีวิตใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัด ลำพูน

08 กรกฎาคม 2562

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2562 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณปี 2561 ทั้ง 5 ด้าน ณ ห้องประชุมเล็ก เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

06 กรกฎาคม 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ และครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ ทั้งนี้นายกเทศมนตรียังได้พบปะพูดคุย มอบหมายงานหน้าที่ภารกิจตลอดทั้งเดือน ร่วมไปถึงการให้กำลังใจในการทำงาน ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

01 กรกฎาคม 2562

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดทำโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขตำบลป่าไผ่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขตำบลป่าไผ่ โดยนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ทุ่งกิ๊ก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลก้อ อำเภอลี้

27 มิถุนายน 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 นำโดยนายศักดิ์ชัย ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร และท่าน ผอ.สุพล ปาลีกุย ได้ให้เกียรติเจิมหนังสือเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

20 มิถุนายน 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดทำโครงการส่งเสริมภาคการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ครูและน้องๆเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมทำกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและกล้าไม้ เพื่อดำเนินการให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

19 มิถุนายน 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 กองช่างเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายจงรักษ์ ปาระมี ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานกองช่าง ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ6(แม่เหยีบ)และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลี้(กรมป่าไม้)ลงพื้นที่สำรวจพิกัด พื้นที่การก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

19 มิถุนายน 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพื้นที่ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในระแวกหมู่บ้านและแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน ณ บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่9 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

18 มิถุนายน 2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าไผ่ประจำปี 2562 โดยนายดวงจันทร์ จัทร์โอสถ ปลัดอำเภอลี้ รักษาการแทนนายอำเภอลี้เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

17 มิถุนายน 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ร่วมกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน ตามโครงการSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตเพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต และส่งเสริมสร้างแกนนำในการสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

14 มิถุนายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 30  (444 รายการ)