เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูนตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
3,134
ปีนี้
8,836
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
43,452
ไอพี ของคุณ
34.228.42.25


วันที่ 18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562" โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

18 มีนาคม 2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายสุทธิพงษ์ อ้อมหมื่น หัวหน้าเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ และพนักงานป้องกันฯ ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัยและจำลองการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากอาคาร ในโครงการซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน

14 มีนาคม 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ทำกิจกรรมเคารพธงชาติสวตมนต์ไหว้พระและกิจกรรมสันทนาการ เล่นเปตอง เต้นบาสโลป และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

13 มีนาคม 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลป่าไผ่ กิจกรรมเดินรณรงค์ตามมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในตำบลป่าไผ่ กลุ่มผู้นำต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ คณะครูและนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียน หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ลพ.6 แม่เหยียบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย้ายห้วยแหน คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

12 มีนาคม 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้จัดทำโครงการ เยี่ยมบ้าน แลเมือง ประจำปี 2562 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลป่าไผ่พบประชาชน พร้อมทั้งกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลป่าไผ่ วันนี้เป็นวันที่ห้า บ้านป่าจี้ หมู่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

08 มีนาคม 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้จัดทำโครงการ เยี่ยมบ้าน แลเมือง ประจำปี 2562 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลป่าไผ่พบประชาชน พร้อมทั้งกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลป่าไผ่ วันนี้เป็นวันที่สี่ ได้แก่ บ้านดงสักงาม หมู่6 บ้านผาหนาม หมู่12 และบ้านน้ำดิบชมภู หมู10 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

07 มีนาคม 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้จัดทำโครงการ เยี่ยมบ้าน แลเมือง ประจำปี 2562 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลป่าไผ่พบประชาชน พร้อมทั้งกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลป่าไผ่ วันนี้เป็นวันที่สาม ได้แก่ บ้านชีวิตใหม่ หมู่ 5 บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่8 และบ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่9 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

06 มีนาคม 2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้จัดทำโครงการ เยี่ยมบ้าน แลเมือง ประจำปี 2562 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เทศบาลตำบลป่าไผ่พบประชาชน พร้อมทั้งกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลป่าไผ่ วันนี้เป็นวันที่สอง ได้แก่ บ้านหล่ายท่า หมู่ที่4 บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่ที่11 และบ้านห้วยแหนหมู่ที่2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

05 มีนาคม 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลทุกคน ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงโดยการยืนตรงเคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา ทังนี้ท่านนายกยังได้แจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เป็นประโยชน์ พูดให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนในเรื่องการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานบริการประชาชนและงานตามโครงการต่างๆเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนต้องมีความพร้อมความตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน และได้ให้สมาชิกใหม่ได้แนะนำตัว ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่

04 มีนาคม 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่จัดหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อที่เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนและการประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ของเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมทั้งกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลป่าไผ่ วันนี้เป็นวันแรก ได้แก่ บ้านป่าไผ่หมู่ที่1 และบ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่7 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

04 มีนาคม 2562

วันที่ 3 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ทุกคน และสาธุชนทั่วสารธิต ร่วมต้องรับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธีในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาอภิชัยขาวปี ครบรอบมรณะกาล 42 ปี ประจำปี 2562 และกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นการรณรงค์ให้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประจำถิ่น การแสดงอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านอาหารการกิน สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนของดีในตำบลป่าไผ่ ให้ประชาชนได้รู้จักอย่างแพร่หลายครับ ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

03 มีนาคม 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำรถน้ำลงพื้นที่ ฉีดพ่นละอองน้ำ​พื้นที่รับผิดชอบในตำบลป่าไผ่ และบริเวณเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อลดฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นในอากาศ และส่งน้ำใช้ให้กับ ราษฎรตำบลป่าไผ่ ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

01 มีนาคม 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 นำโดย นายณัฐวุฒิ ไซยยา ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

28 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ได้แก่บ้านป่าจี้ หมู่3 บ้านน้ำดิบชมภู หมู่10 และบริเวณหน้าวันผาหน้า ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

28 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายสุทธิพงษ์ อ้อมหมื่น หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำรถน้ำลงพื้นที่ ฉีดพ่นละอองน้ำ​พื้นที่รับผิดชอบในตำบลป่าไผ่ เพื่อลดฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นในอากาศ และส่งน้ำใช้ให้กับ นายสม ปานัน ราษฎรบ้านห้วยน้ำเย็นหมู่ 7 ตำบลป่าไผ่ ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

26 กุมภาพันธ์ 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 25  (368 รายการ)