เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
248
เดือนที่แล้ว
4,124
ปีนี้
10,730
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
88,847
ไอพี ของคุณ
3.235.74.184


วันที่ 31 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ มอบหน้ากาก face shield ให้กับเจ้าหน้าที่ ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ อส ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองระบบทางเดินหน้าใจ ทั้งนี้ นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ได้ให้เกียรติร่วมรับมอบหน้ากาก face shield ณ ด่านตรวจวังดิน บ้านป่าจี้ หมู่3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

31 มีนาคม 2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านห้วยแหน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ลงพื้นที่ค้นหาและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแหน ตำบลป่าไผ่ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น ให้อยู่ในที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

27 มีนาคม 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ นำโดย นายสุกิจ ตุ่นวงค์ กำนันตำบลป่าไผ่ และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดพื้นที่ตำบลป่าไผ่ และแจ้งมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
20 มีนาคม 2563

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ทำกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันท้องถิ่นไทย และประชุมมาตราการบังคับใช้ของเทศบาลฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งกิจกรรมการ Big cleaning ภายในอาคารเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์ ทั้งนี้เทศบาลตำบลป่าไผ่ยังมีจุดคัดกรองประชาชน ผู้ที่มาติดต่อในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ #ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้ที่มาใช้บริการ ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

18 มีนาคม 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

17 มีนาคม 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ หัวหน้าส่วน ร่วมกับหน่วยงานที่สนับสนุนและร่วมดำเนินการ จากโรงพยาบาลลี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแหน ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลลี้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ให้กับบุคลากรในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ โดยมุ่งหวังให้ทุกครัวเรือนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง โดยนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

11 มีนาคม 2563

วันที่ 9-10 มีนาคม 2563เทศบาลตำบลป่าไผ่และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ดำเนินโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่ตำบลป่าไผ่(ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.) ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

10 มีนาคม 2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นวันที่สอง ได้แก่ บ้านป่าจี้ หมู่3 บ้านน้ำดิบชมภู หมู่10 บ้านดงสักงาม หมู่6 บ้านผาหนาม หมู่12 บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่9 และบ้านห้วยแหน หมู่2 ทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรียังได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพ ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

06 มีนาคม 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นวันแรก ได้แก่ บ้านป่าไผ่ หมู่1 บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่11 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่7 บ้านชีวิตใหม่ หมู่5 บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่8 และบ้านหล่ายท่า หมู่4 ทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรียังได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพ ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

05 มีนาคม 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ร่วมกับวัดพระพุทธบาทผาหนาม นำโดยพระครูสุนทรอรรถการ (ครูบาดอน) นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าไผ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีครูบาอภิชัยขาวปี ประจำปีงบประมาณ 2563 "ในประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาอภิชัยขาวปี ครบรอบมรณะกาล 43 ปี ประจำปี 2563" โดยนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการในพิธีและกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นการรณรงค์ให้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประจำถิ่น การแสดงอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านอาหารการกิน สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนของดีในตำบลป่าไผ่ ให้ประชาชนได้รู้จักอย่างแพร่หลาย ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

03 มีนาคม 2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้จัดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท.จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับสร้างอัตลักษณ์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และ11-14มีนาคม 2563 ทั้งนี้นางสาวศิริพร กันธิยะ ปลัดอวุโส อำเภอลี้ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

28 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อการเกษตรในภัยแล้ง จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จำนวน 1 เครื่อง นำไปติดตั้งบริเวณฝายบ้านป่าจี้ หมู่ที่3 ทั้งนี้ นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ และปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในครั้งนี้ด้วย ณ ฝายบ้านป่าจี้ หมู่3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

27 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ และงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการจัดโครงการรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วและหลอดดูด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายสุพรรณ ภูมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าที่เห็นความสำคัญของปัญหาเรื่องการจัดการขยะและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ และแก้ไขปริมาณขยะพลาสติดในชุมชนให้เหลือน้อยที่สุด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

25 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผอ.กองช่าง ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการจัดทำห้องปลอดฝุ่น Safety Zone ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำพูน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนในการกำกับ ดูแล และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าในพิ้นที่จังหวัด โดยเน้นพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมห้องปลอดฝุ่นของเทศบาลตำบลป่าไผ่ ณ ห้องปลอดฝุ่น Safety Zone เทศบาลตำบลป่าไผ่และห้อง Safety Zone โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายศักดิ์ชัย ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมู่ 4 บ้านหล่ายท่า ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

20 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 38  (557 รายการ)