เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
2,632
เดือนที่แล้ว
2,561
ปีนี้
15,144
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
49,760
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่างเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่เป็นประธานจัดการประชุมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ และช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

21 พฤษภาคม 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน และชาวสวนมะม่วง จัดการประชุมเตรียมงาน วันมะม่วงมหาชนก ของดีอำเภอลี้ ครั้งที่2 ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-4-5 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบว่าแหล่งต้นกำเนินของมะม่วงมหาชนกและส่งเสริมภาคการตลาดในการรับซื้อผลผลิตมะม่วงมหาชนก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

17 พฤษภาคม 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าไผ่ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2562 โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

14 พฤษภาคม 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประชุมพนักงานประจำเดือน นำโดยนางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ มอบนโยบายการทำงานตลอดทั้งเดือน รวมไปถึงหัวหน้าแต่ละกองรายงานผลการทำงานและมอบหมายงานให้กับพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

14 พฤษภาคม 2562

วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับ อสม. ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ลี้ และ รพ.สต. บ้านห้วยแหน ดำเนินc พร้อมทั้งพ่นหมอกควันในวัด,โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่

13 พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 อปพร ตำบลป่าไผ่ นำโดยนายสุทธิพงษ์ อ้อมหมื่น เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ พร้อมด้วยตัวแทน อปพร จำนวน8นาย ร่วมโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร ประจำปี 2562 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

09 พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่และกองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นวันที่สอง ได้แก่ บ้านป่าจี้ หมู่3 บ้านน้ำดิบชมภู หมู่10 บ้านดงสักงาม หมู่6 บ้านผาหนาม หมู่12 บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่9 และบ้านห้วยแหน หมู่2 ทั้งนี้ยังได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพ ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

08 พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 งานป้องกันฯเทศบาลตำบลป่าไผ่ ดำเนินการส่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อลดภัยบรรเทาภัยแล้ง ให้แก่ราษฎร บ้านน้ำดิบชมภู จำนวน 11 ราย บ้านห้วยน้ำเย็น 1 ราย และล้างศาลาฌาปนสถาน บ้านป่าไผ่ หมู่ 1 และศาลาฌาปนสถานบ้านห้วยแหน หมู่ 2

08 พฤษภาคม 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทให้กับเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู หมู่10 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

07 พฤษภาคม 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่และกองสวัสดิการเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นวันแรก ได้แก่ บ้านป่าไผ่ หมู่1 บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่11 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่7 บ้านชีวิตใหม่ หมู่5 บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่8 และบ้านหล่ายท่า หมู่4 ทั้งนี้ยังได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพ ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

07 พฤษภาคม 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนาย สุทธิพงษ์ อ้อมหมื่น เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ เจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยที่2อำเภอลี้ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่10 ส่งน้ำใช้ให้กับราษฎรบ้านน้ำดิบชมภู หมู่ที่10 เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

07 พฤษภาคม 2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ราชการเทศบาลตำบลป่าไผ่ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมเมืองนักบุญ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

06 พฤษภาคม 2562

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานและฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพร้อมทั้ง ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสานับพันคนร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

05 พฤษภาคม 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ บ้านหล่ายท่า หมู่4 และบ้านห้วยน้ำเย็น หมู่7 เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 วันนี้เป็นวันที่สี่

29 เมษายน 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่ และนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ร่วมกิจกรรม งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเมืองนักบุญที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

26 เมษายน 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 28  (417 รายการ)