เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
1,164
เดือนที่แล้ว
3,873
ปีนี้
21,501
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
32,314
ไอพี ของคุณ
35.175.182.106


ประชุมเพื่อพิจารณา จัดทำแผนพัฒนาปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 24 กันยายน 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา จัดทำแผนพัฒนาปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น โดยมีนายสถาวร มีสอน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุม โดยยึดถือตามแนวทางการจัดการศึกษาท้องถิ่นและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ทุกฝ่ายร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันโดยใช้เทคนิค แบบ SWOT จากนั้นร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็น กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียร ในปีการศึกษา 2562 ทุกฝ่ายได้แบ่งงานรับผิดชอบจัดทำงาน โครงการต่างๆและหลอมงาน โครงการเข้าด้วยกันเป็นแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป


 
24 กันยายน 2561