เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
128
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,102
เดือนที่แล้ว
3,234
ปีนี้
18,848
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
53,464
ไอพี ของคุณ
18.212.243.191


โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 24 กันยายน 2561 คณะกรรมการหมู่บ้านป่าไผ่และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านป่าไผ่ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีทั้งหมด 3 โครงการ 1.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 2.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ โดยมีนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายโครงการโดย นาย เอกพงษ์ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านห้วยแหน และนางพิศมัย ตะมาแก้ว พยาบาลวิชาชีพ


 
24 กันยายน 2561