เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,235
ปีนี้
30,120
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
108,237
ไอพี ของคุณ
18.208.202.194


โครงการเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยตำบลป่าไผ่
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ นำโดย นายสุกิจ ตุ่นวงค์ กำนันตำบลป่าไผ่ และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดพื้นที่ตำบลป่าไผ่ และแจ้งมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 
20 มีนาคม 2563