เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
868
เดือนที่แล้ว
1,220
ปีนี้
868
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
11,681
ไอพี ของคุณ
54.83.81.52


ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า.....................วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ทุกคน ร่วมใจทำกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ด้วยการเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตาในทุกเช้า และกล่าวคำถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร และขอเชิญประชาชน ร่วมลงนามถวายอาลัย ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. 16.00 น.
18 ตุลาคม 2559

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารจากกองทับบก โดยมีท่าน ร.ท. สุวรรณ ไชยสมภาร ผบ.มว.รส.ที่๒ (อ.ลี้) ร้อย.รส.ที่๓ (ร. ๗ พัน ๒) พร้อมด้วย นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ นาง พิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาล ได้มอบโอ่งน้ำขนาดใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้เก็บน้ำเอาไว้ใช้อุปโภคและบริโภคโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ ต่อเนื่องจากโครงการฝึกปั้นโอ่งขนาดใหญ่เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความรู้มีทักษะในด้านงานฝีมือสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพได้และที่สำคัญ สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีโดยลดต้นทุนทางการผลิดมีของดีไว้ใช้ในราคาที่ถูกลงอีกด้วย
10 ตุลาคม 2559

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ กลุ่มผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไผ่ เจ้าหน้าที่ทหารจาก มว.รส.ที่2 อำเภอลี้ ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ในการออกจ่ายเบี้ยยังชีพทั้งนี้ได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยตรงจากพี่น้องประชาชนและลงพื้นที่จริงทุกๆหมู่บ้านอีกด้วย ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นกันเองมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้ารับฟังและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก
07 ตุลาคม 2559

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ครั้งที่ 10/2559 - กิจกรรมฟังเทศน์ และกิจกรรมบิณฑบาตความทุกข์ - กิจกรรมนันทนาการ โดยพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยแหน - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การทำไข่เค็มกะทิใบเตย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ ร่วมกับ คณะครู กศน.ตำบลป่าไผ่
05 ตุลาคม 2559

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนและให้การต้อนรับ ท่าน วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อรับมอบนโยบายใหม่ พร้อมกันนั้นยังได้รับมอบใบประกาศจากท่านผู้ว่าร่วมกันกับพ่อกำนัน สุกิจ ตุ่นวงศ์ กำนันตำบลป่าไผ่ ในด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ณ หอประชุมเมืองนักบุญ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
05 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยคณะผู้บริหาร นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ นาง พิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาล นาย สมมาตร สิงห์ทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ที่ได้รับความ เดือดร้อนจากเหตุประสบภัยพิบัติ วาตภัย ทั้งนี้เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและได้ลงสำรวจ พื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่
19 กันยายน 2559

วันที่  18  กันยายน  2559นายอัครเดช  คัมภีระมนต์  นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่  ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการและเปิดธนาคารขยะ  ร่วมกับ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่  ผู้ใหญ่บ้าน  คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยแหน ตาม โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลป่าไผ่ เป็นโครงการที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนทิ้งโดยเริ่มต้นจากครัวเรือน   สร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้รู้จักและมีส่วนร่วมการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม    ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแหน  โดย    ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแหนจำนวน  100  คน  จากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี  บรรลุตามวัตถุประสงค์    ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  นักเรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแหน  จำนวน  100  คน
18 กันยายน 2559


18 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 กันยายน 2559 โดยมีท่านนายอำเภอลี้ ท่าน อุดม จันตาใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี ท่าน อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ทหารจากจากชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ลี้ ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไผ่ กลุ่มเยาวชนตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาติ ในงานมีการจัดการแข่งขัน ฟุตซอลยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ฟุตซอลเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี และ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนคนตำบลป่าไผ่ทั้งหญิงและชาย ในกิจกรรมตลอดทั้งวันทำให้พี่น้องประชาชนตลอดจนผู้เข้าร่วมงานเต็มไปด้วย ความสุขมีรอยยิ้มพร้อมเสียงหัวเราะที่ได้เห็นเยาวชนคนเก่งของเราได้แสดงความ สามารถและร่วมกิจกรรมกันเป็นอย่างดีสิ่งที่พวกเขาจะได้มากกว่ารางวัลและของ ตอบแทนคือความรู้สึกดีๆที่แบ่งปันให้แก่กันความรักความสามัคคีในการอยู่ร่วม กันยิ่งไปกว่านั้นคือประสบการณ์ที่ต้องเก็บเกี่ยวไปใช้ในวันข้างหน้า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านห้วยแหน สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
17 กันยายน 2559

เมื่อวันที่15กันยายน 2559 นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ เป็นประธานเปิดโครงการ ยิ้มสวย ฟันดี ณ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า
15 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เจ้าหน้าที่จากทีมงานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ เจ้าหน้าที่จากกองช่าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกันกับ เจ้าหน้าที่ทหารจาก มว.รส.ที่2 อำเภอลี้ ร้อย รส.ที่3 ร.7 พัน 2 ได้ร่วมด้วยช่วยกัน สำรวจอ่างกักเก็บน้ำ เหมืองฝาย และแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ เพื่อสำรวจปริมาณน้ำและเป็นการป้องกัยรับมือมวลน้ำที่ไหลลงมาสู่ในพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีการเปิดประตูน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้ง่ายต่อการ ระบายน้ำเมื่อมีเหตุอุทกภัยหรือเมื่อเกิดน้ำไหลมาอย่างเฉียบพลัน ทั้งนี้พี่่น้องประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือเมื่อมีเหตุร้ายเหตุด่วน มาได้ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่ 053 - 536062 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 085 695 0748 ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลป่าไผ่ยินดีรับใช้ตลอด 24 ชั่วโมง
13 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารจาก มว.รส.ที่2 อำเภอลี้ ร้อย รส.ที่3 ร.7 พัน 2 พร้อมด้วยตัวแทนพี่น้องประชาชนตำบลป่าไผ่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปั้น โอ่งขนาดใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่
12 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย คณะครูนักเรียน จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่อินเตอร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ฝึกศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง สู่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้มีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันเพื่อการพัฒนาของเด็กๆในทุกๆด้านทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มเติมความ รักความอบอุ่นภายในครอบครัวเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆอีกด้วย ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
08 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2559 ทั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน ณ โรงเรียนสมวัยวิทยา เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ภายในงานมีกิจกรรม ทั้งการพบปะทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มอาชีพต่างๆ และร่วมกันจัดรายการวิทยุ โดยมีท่านนายก ทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง ณ ห้องประชุมสำนักงานทุ่งหัวช้าง
07 กันยายน 2559

|<<<.....7891011

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11 / 11  (164 รายการ)