เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
839
เดือนที่แล้ว
1,398
ปีนี้
9,393
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
20,206
ไอพี ของคุณ
54.161.40.41


วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน ร่วมทำกิจกรรมถวายความอาลัยรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตาโดยมี นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้นำกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และ น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทำงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและมีการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ พร้อมกับให้กำลังใจก่อนการทำงานสำหรับเจ้าหน้าทีพนักงานทุกคนให้พร้อมกับการรับใช้พี่น้องประชาชน
19 มิถุนายน 2560

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ได้ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดป่าไผ่ โดยมีท่าน วิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ได้เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย มีพี่น้องประชาชนในและนอกพื้นที่ หัววัดต่างๆเข้าร่วมงานมหาบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ วัดป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
17 มิถุนายน 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ผู้บังคับหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2 อำเภอลี้ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ทุกคน ทั้งนี้การจัดโครงการ มีอยู่ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแหน คณะหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2 อำเภอลี้ และคุณหมอจากเภอลี้ ในเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดในตำบลป่าไผ่และกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธาราณสุขประจำตำบลป่าไผ่ (อสม.) หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 เข้าร่วมโครงการอบรม
15 มิถุนายน 2560

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าไผ่ แนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2560 และการจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข ของ อสม. ตำบลป่าไผ่ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขในตำบลป่าไผ่ หรือ อสม. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม
14 มิถุนายน 2560

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา และได้กล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในช่วงเช้า ก่อนเข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวิทยากรจิตอาสาในตำบลป่าไผ่เข้ามาสอนนักเรียนผู้สุงอายุทำดอกไม้จันทร์ ตาม โครงการ ทำดอกไม้จันทร์ จากใจ ถวายในหลวง และมีการต้อนรับนักเรียนผู้สุงอายุรุ่นที่ 2 จาก รุ่นที่ 1 ที่เข้าโรงเรียนผู้สุงอายุในปีนี้อีกด้วย
14 มิถุนายน 2560

ท้องถิ่นก้าวหน้า ประชาก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยประชาชน ความทุกข์ของพี่น้องประชาชนคืองานของเรา
ครบทั้ง 12 หมู่บ้านครับกับการลงพื้นที่ตามโครงการเทศบาลตำบลป่าไผ่พบประชาชนประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิถุนายน 2560 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่ อสม. โดยภายในงานได้มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน ตรวจสุขภาพวัดความดัน บริการแจกพันธุ์กล้าไม้และพันธุ์พืช รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ บริการตัดผมฟรี บริการรับชำระภาษี โดยมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ
และใช้บริการเป็นจำนวนมากทั้งนี้เทศบาลตำบลป่าไผ่จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป เทศบาลตำบลป่าไผ่ยินดีรับใช้ตลอด 24 ชั่วโมง 053 - 296253
06 มิถุนายน 2560

โครงการเทศบาลตำบลป่าไผ่พบประชาชนประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2 - 9 มิถุนายน 2560 ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการลงพื้นที่ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน คุณหมอจาก รพ.สต.บ้านห้วยแหน เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ โดยมีกิจกรรมดีๆมากมายเช่นจัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน ตรวจสุขภาพวัดความดัน บริการแจกพันธุ์กล้าไม้และพันธุ์พืช รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการตัดผมฟรี บริการรับชำระภาษีและแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อีกมากมายในการลงพื้นที่ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการดังกล่าวได้ตามวันเวลาที่หมู่บ้านของท่านได้แจ้งไว้ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053 - 096 253
02 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยตัวแทนพี่น้องประชาชนตำบลป่าไผ่ได้จัด โครงการ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ การกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้เดินทางไปกับคณะเดินทางจากจังหวัดลำพูนเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
31 พฤษภาคม 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่นำโดย นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ทีมงาน ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) พร้อมคณะในการลงพื้นที่ตำบลป่าไผ่ในการทำข่าวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว การใช้ชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียงและวิสาหกิจชุมชนบ้านงานฝีมือ ณ บ้านผาหนาม หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการลงพื้นที่ชุมชนของนักศึกษามหาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยมีเทศบาลให้การสนับสนุนเรื่องสถานที่เรียนและข้อมูลในชุมชน มุ่งให้พี่น้องประชาชนสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความยั่งยืน
31 พฤษภาคม 2560

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมเปิดตลาดกรีนเวย์ เกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา จำหน่ายผัก ผลไม้ ของดีเมืองลำพูน สินค้าพื้นเมือง สินค้าโอท็อป ทั้งนี้เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้นำเอามะม่วงมหาชนกซึ่งเป็นมะม่วงที่มีแหล่งกำเนิด ณ ตำบลป่าไผ่และเป็นมะม่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานนามให้ มาจำหน่ายในราคาถูกอีกด้วย โดยในงานนี้ได้มี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Green Market ภายใต้ชื่อกิจกรรม ตลาดกรีนเวย์ เกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา พร้อมมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานขององค์การตลาด ที่องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นการเปิดตลาดจำหน่ายผัก ผลไม้ ของดีเมืองลำพูน สินค้าพื้นเมือง สินค้าโอท็อป และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้ สร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560
26 พฤษภาคม 2560

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2 มีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้ายื่นใบสมัครพร้อมรายงานตัวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ท่านไดที่สนใจยังสามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร 053 -536 062 ต่อ 104 ได้เลยครับ

(จากภาพมีรูปของรุ่นพี่รุ่นที่1ตอนมารายงานตัวปีที่แล้วด้วย)
24 พฤษภาคม 2560

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายณัฐวุฒิ ไชยา ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น การพิจารณาขอรับความเห็นชอบ เพื่อประกอบในการขออนุญาตการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่แจ้งผ่านมายังสมาชิกสภาเทศบาล โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้นำชุมชน อสม. ผู้สูงอายุ ประชาชน เข้าร่วมประชุม พร้อมแสดงความคิดเห็น
22 พฤษภาคม 2560

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายณัฐวุฒิ ไชยา ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น การพิจารณาขอรับความเห็นชอบ เพื่อประกอบในการขออนุญาตการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่แจ้งผ่านมายังสมาชิกสภาเทศบาล โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้นำชุมชน อสม. ผู้สูงอายุ ประชาชน เข้าร่วมประชุม พร้อมแสดงความคิดเห็น
22 พฤษภาคม 2560

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน นักเรียนผู้สุงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้มาศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับเรื่องของ
"โรงเรียนผู้สุงอายุในตำบลป่าไผ่"
19 พฤษภาคม 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน ได้เข้าร่วม ประเพณีสรงน้ำรอยพระบาทชีวิตช้างเอราวัณ "บ้านชีวิตใหม่" เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว องค์กร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นและสืบทอดประเพณีต่อไป
18 พฤษภาคม 2560

|<<<.....789101112131415.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11 / 16  (234 รายการ)