เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
1,131
เดือนที่แล้ว
2,051
ปีนี้
13,487
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
24,300
ไอพี ของคุณ
54.225.59.14


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เปิดโครงการตำบลป่าไผ่ร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร กิจกรรม อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยากรโดย นายศักดิ์ชัย ปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ และมีการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเตรียมตัวเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
30 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย ท่าน ณัฐวุฒิ ไชยยา ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ และหน่วยงานกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่
25 พฤศจิกายน 2559

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยาและการดัดแปรสภาพอากาศ ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. และคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลป่าไผ่ ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง และพิธีวางพานดอกไม้ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายคำอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
14 พฤศจิกายน 2559

วันที่11 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง และกล่าวคำถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับ อสม.ตำบลป่ไผ่
11 พฤศจิกายน 2559

ทุกๆเช้าของวันทำงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ได้รวมใจกันร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านทำกิจกรรมร่วมกันในทุกๆเช้าตามวันทำการเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
07 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ได้รวมใจกันร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านทำกิจกรรมร่วมกันในทุกๆเช้าตามวันทำการเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
07 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล คณะเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ชุดเคลื่อนที่ไวเทศบาลตำบลป่าไผ่ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมโครงการซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยเหมือนจริงเพื่อซ้อมแผนเมื่อมีเหตุการเพลิงไหม้หรือมีเหตุเสี่ยงเกิดอัคคีภัยเพื่อจะได้รู้ถึงแนวทางในการปติบัติ การเคลื่อนย้ายสู่ที่ปลอดภัยรวมไปถึงการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่อินเตอร์
04 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอลี้) โดยมี นายอัครเดช คัมภีระมนต์ เป็นประธานกรรมการ และเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดต่อไป ทั้งนี้มีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอลี้และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอำเภอลี้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
02 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงาน ได้ลงพื้นที่ในการออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ทั้ง 12 หมู่บ้าน โดยก่อนมีการจ่ายเบี้ยนั้นได้มีการไหว้พระสวดมนต์ยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา 2 นาที มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนั้นท่านนายกยังได้ทำความเข้าใจแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่พี่น้องประชาชนเพื่อป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้
01 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 19-30 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลป่าไผ่ คณะสงฆ์ตำบลป่าไผ่ ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กร พี่น้องประชาชนตำบลป่าไผ่ ได้รวมใจกันร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยจัดทุกวัดในตำบลป่าไผ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ในการนี้มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมถวายความอาลัยเป็นจำนวนมาก
19 ตุลาคม 2559

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า.....................วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ทุกคน ร่วมใจทำกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ด้วยการเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตาในทุกเช้า และกล่าวคำถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร และขอเชิญประชาชน ร่วมลงนามถวายอาลัย ได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. 16.00 น.
18 ตุลาคม 2559

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารจากกองทับบก โดยมีท่าน ร.ท. สุวรรณ ไชยสมภาร ผบ.มว.รส.ที่๒ (อ.ลี้) ร้อย.รส.ที่๓ (ร. ๗ พัน ๒) พร้อมด้วย นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ นาง พิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาล ได้มอบโอ่งน้ำขนาดใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้เก็บน้ำเอาไว้ใช้อุปโภคและบริโภคโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ ต่อเนื่องจากโครงการฝึกปั้นโอ่งขนาดใหญ่เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความรู้มีทักษะในด้านงานฝีมือสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพได้และที่สำคัญ สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีโดยลดต้นทุนทางการผลิดมีของดีไว้ใช้ในราคาที่ถูกลงอีกด้วย
10 ตุลาคม 2559

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ กลุ่มผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไผ่ เจ้าหน้าที่ทหารจาก มว.รส.ที่2 อำเภอลี้ ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ในการออกจ่ายเบี้ยยังชีพทั้งนี้ได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยตรงจากพี่น้องประชาชนและลงพื้นที่จริงทุกๆหมู่บ้านอีกด้วย ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นกันเองมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้ารับฟังและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก
07 ตุลาคม 2559

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ครั้งที่ 10/2559 - กิจกรรมฟังเทศน์ และกิจกรรมบิณฑบาตความทุกข์ - กิจกรรมนันทนาการ โดยพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยแหน - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การทำไข่เค็มกะทิใบเตย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี้ ร่วมกับ คณะครู กศน.ตำบลป่าไผ่
05 ตุลาคม 2559

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนและให้การต้อนรับ ท่าน วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อรับมอบนโยบายใหม่ พร้อมกันนั้นยังได้รับมอบใบประกาศจากท่านผู้ว่าร่วมกันกับพ่อกำนัน สุกิจ ตุ่นวงศ์ กำนันตำบลป่าไผ่ ในด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ณ หอประชุมเมืองนักบุญ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
05 ตุลาคม 2559

|<<<.....121314151617>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 16 / 17  (249 รายการ)