เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูนตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
2,422
เดือนที่แล้ว
3,712
ปีนี้
6,134
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
40,750
ไอพี ของคุณ
3.80.60.248


วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอลี้ ทั้งนี้เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้รับเกียรติจากท่านวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ให้เกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับ เทศบาลตำบลป่าไผ่ ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภท ทั่วไป รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา และรางวัล วัฒนคุณาธร เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลป่าไผ่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
03 ตุลาคม 2560

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะชุมชนจากต้นทางของจังหวัดลำพูน จังหวัดปลอดขยะเปียก ให้กับ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการแยกขยะเปียกในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่
29 กันยายน 2560

06 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สุงอายุ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ไหว้พระสวดมนต์ เคารพธงชาติ ก่อนเข้าทำกิจกรรมในห้องเรียน ทั้งนี้ท่านใดที่สนใจยังสามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร 053 -536 062 ต่อ 104 ได้เลยครับ
06 กันยายน 2560

วันที่ 6 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ หมู่ที่ 1,4, 5 ,7 , 8, 11,ในการลงพื้นที่ได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เป็นประโยชน์และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยครับ...
06 กันยายน 2560

วันที่ 4 กันยบายน 2560 นำโดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราการ และพนักงานทุกคน เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน โดยการประชุมในครั้งนี้มีการแจ้งข่าวสารและมอบหมายงาน รวมทั้งมี (กิจกรรมกวาดบ้านสีขาว) ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมี ชุดปฏิบัติการมวลชน อำเภอลี้ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
04 กันยายน 2560

วันที่ 4 กันยายน 2560 นายณัฐวุฒิ ไชยา ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ไม่ใช่เพื่อพิจารณาติดตามแผน โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้นำชุมชน อสม. ผู้สูงอายุ ประชาชน เข้าร่วมประชุม พร้อมแสดงความคิดเห็น
04 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายนกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินและจังหวัดเคลื่อนที่ และสถานีประชาชนสัญจร อ.ลี้ จ.ลำพูน และเชิญร่วมติดตามเทปบันทึกได้ทุกช่องทาง และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ภาครัฐได้จัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2560 นี้ ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สามารถ ชมรายการย้อนหลังได้ ช่อง ThaiPBS เวลา 14.00 เป็นต้นไปครับ
01 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการคัดแยกขยะชุมชนจากต้นทางของจังหวัดลำพูน จังหวัดปลอดขยะเปียก ให้กับ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป บ้านห้วยแหนหมู่ 2 หมู่บ้านต้นแบบ และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการแยกขยะเปียกในพื้นที่ตำบลป่าไผ่
30 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้ง คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้เข้าประเมินหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 , 2 , 9 , 11 , 12 , 4 , 8 , 5 เเละ หมู่ที่ 1 ตามโครงการ หน้าบ้านน่ามอง และยังให้คำแนะนำในการปรับภูมิทัศน์เพื่อให้ดูสวยงามและดูน่ามองในหมู่บ้านของแต่ละหมู่ในครั้งแรกนี้ จากนี้ทั้ง 12 หมู่บ้าน เตรียมรอรับประเมินในครั้งต่อไปได้เลยครับ
25 สิงหาคม 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยเจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลป่าไผ่ร่วมกับโรงพยาบาลลี้ สถานีตำรวจภูธรอำเภอลี้ ทีมกู้ชีพ EMS อำเภอลี้ ซ้อมแผนการเกิดอุบัติเหตุหมู่เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดขึ้นจริงในการบริการพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการประสานงานไปยังทีมต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือและยิ่งไปกว่านั้นคือความปลอดภัยสูงสุดดีที่สุดในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบเหตุในอำเภอลี้ของเราทั้งนี้เทศบาลตำบลป่าไผ่มุ่งมันตั้งใจในการบริการพี่น้องประชาชนทุกภารกิจอย่าลืมพบเหตุร้ายเหตุด่วนหรือประสบเหตุโทรแจ้งได้ที่สายตรงงานป้องกัน 085 - 695 0748 เบอร์จังหวัด 1669 เบอร์สำนักงาน 053 - 096254 ด้วยจิตที่รับใช้ ด้วยใจที่อาสา แด่ชาวประชา ยินดีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลป่าไผ่
25 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้นำหมู่บ้าน ได้จัดทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลป่าไผ่ ซึ่งในงบประมาณ 2560 ได้ขยายผลการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน ไปยังบ้านดงสักงาม หมู่ที่ 6 ,บ้านน้ำดิบชมภู หมู่ที่ 10 และบ้านผาหนาม หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านดงสักงามเป็นที่จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนและประชาชนรู้จักและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
24 สิงหาคม 2560

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับคุณครู กศน อำเภอลี้ ได้นำนักเรียน กศน และ นักเรียนโรงเรียนผู้สุงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ไปศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ห้วยแม่ฮู เกี่ยวกับงานเกษตร ในการปลูกพืชผักต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการปลูกและการดูแลรักษาพืชผักได้มากขึ้นอีกด้วย
23 สิงหาคม 2560

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้ง คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้เข้าประเมินหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 , 6 , เเละ หมู่ที่ 10 ตามโครงการ หน้าบ้านน่ามอง และยังให้คำแนะนำในการปรับภูมิทัศน์เพื่อให้ดูสวยงามและดูน่ามองในหมู่บ้านของแต่ละหมู่ในครั้งแรกนี้ครับ
22 สิงหาคม 2560

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายณัฐวุฒิ ไชยา ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่แจ้งผ่านมายังสมาชิกสภาเทศบาล โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้นำชุมชน อสม. ผู้สูงอายุ ประชาชน เข้าร่วมประชุม พร้อมแสดงความคิดเห็น
21 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน - เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมเดินขบวนเปิดงานเทศกาลลำไย ของดีอำเภอลี้ ประจำปี พ.ศ.2560 ซึ่งอำเภอลี้ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลี้ บริเวณถนนภายในตลาดสดเทศบาลตำบลวังดิน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงลำไยของอำเภอลี้ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด และ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดผ้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เด่นระดับตำบลของอำเภอลี้ จากนางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์ การประกวดลำไยพันธุ์ดี การประกวดอาหารจากผลิตภัณฑ์ลำไย
18 สิงหาคม 2560

|<<<.....121314151617181920.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 16 / 24  (350 รายการ)