เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,280
เดือนที่แล้ว
2,327
ปีนี้
17,744
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
28,557
ไอพี ของคุณ
54.163.22.209


นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาล นายไพโรจน์ มีสอน รองประธานสภาฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนน เทศบาลตำบลป่าไผ่
18 เมษายน 2560

วันที่ 10 เมษายน 2560 นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย นาง พิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาล ได้เปิดปฐมนิเทศให้การต้อนรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ 2560โดยมีระยะเวลาดำเนินการตามโครงการระหว่างเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม 2560 เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทำงานที่แท้จริง และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในโอกาสข้างหน้าต่อไป จึงได้จัดทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เยาวชนในเขตตำบลป่าไผ่ ได้มีโอกาสทำงานสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน หรือนอกเวลาเรียน อันจะเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกทางหนึ่งทำให้น้องๆที่สนใจมีงานทำมีประสบการณ์จริงในการทำงานและเป็นการเข้าถึงเข้าใจในท้องถิ่นของตนเป็นการให้น้องๆได้สำนึกรักบ้านเกิดถิ่นที่อยู่อาศัยของตนและยิ่งไปกว่านั้นท่านนายกยังเน้นย้ำว่าเป็นการให้นักเรียนนักศึกษารู้จักคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวไม่มัวเมาและไปยุ่งกับสิ่งเสพติดทุกชนิดและพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของชุมชน สังคม และของชาติต่อไป
10 เมษายน 2560

"congratulation" วันที่ 7 เมษายน 2560 นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง จากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้จากเจ้าหน้ารพ.สต.บ้านห้วยแหนในการดูแลเด็กปฐมวัย
07 เมษายน 2560

วันที่ 5 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน ร่วมใจทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะบนถนนสองฝั่งระยะทางในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ เพื่อความสวยงาม และความสะอาดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางผ่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์
05 เมษายน 2560

วันที่3-4 เมษายน 2560เทศบาลตำบลป่าไผ่นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน ได้ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่โดยก่อนที่จะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพได้มีกิจกรรมออกกำลังกายท่ากายบริหารสำหรับผู้สูงวัยโดยเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคมพร้อมกันนั้นยังได้แจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เป็นประโยชน์และรับแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนโดยตรงอีกด้วย
03 เมษายน 2560


31 มีนาคม 2560

วันที่ 6-7 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน ได้ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่โดยก่อนที่จะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพได้มีกิจกรรมออกกำลังกายท่ากายบริหารสำหรับผู้สูงวัยโดยเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคมพร้อมกันนั้นยังได้แจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เป็นประโยชน์และรับแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนโดยตรงอีกด้วย
31 มีนาคม 2560

วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการสำรวจปัญหาและสภาพความเป็นจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ด้วยเทคนิค 5 ส. โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ธัญลักษณ์ เชษฐาพรรณรังสี และ อ.สายชล ฮวดเส็ง จากสถาบันพัฒนกรณ์ ให้ความรู้ แนะนำ มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร
31 มีนาคม 2560

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าไผ่ ได้ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าไผ่โดยมีสตรีแม่บ้านตำบลป่าไผ่ทั้ง 12 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน ในงานมีกิจกรรมออกกำลังกายท่าบริหารการจัดตลาดร้านค้าชุมชนของดีตำบลป่าไผ่และการแข่งขันส้มตำลีลาบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มผสมเสียงหัวเราะของผู้เข้าร่วมงาน ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
21 มีนาคม 2560

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่โดยนโยบายของคณะผู้บริหารในการให้บริการพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการเรียนรู้และในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆในยุค"โซเชียลมีเดีย"ยุคแห่งการศึกษาและสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัดทางเทศบาลตำบลป่าไผ่ได้เปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลป่าไผ่ อย่างเต็มรูปแบบ เปิดให้บริการทุกวันท่านสามารถมาใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายไดๆทั้งสิ้นและยังสามารถปริ้นงานได้อีกด้วยทั้งนี้จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์มายังท่านผู้สนใจให้มาใช้บริการและบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ (มาใช้บริการอย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วยนะครับ)
20 มีนาคม 2560

วันที่ 18 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญยิ่ง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา
18 มีนาคม 2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาราชประชาสมาสัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, ประธานเครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย เขต 10 เชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้การขับเคลื่อนชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย และการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.บ้านห้วยแหน เพื่อการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ครับ
17 มีนาคม 2560

วันที่ 12 มีนาคม 2560 ท่าน วิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล คณะครูนักเรียน กลุ่มเยาวชน พี่น้องประชาชนตำบลป่าไผ่และใกล้เคียงได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลป่าไผ่คัพครั้งที่2 ชิงถ้วยเกียรติยศของท่าน วีรชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และถ้วยของท่าน อนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน โดยในวันนี้ได้มีพิธีปิดการแข่งขันและชิงแชมป์อยู่สองรุ่นคือรุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่น 12 ปีชายทั้งนี้การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสร้างรอยยิ้มและมิตรภาพอันดีงามให้แก่กันเหนือชัยชนะคือความสามัคคีมีน้ำใจแล้วเจอกันใหม่ในในศึกการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลป่าไผ่คัพครั้งที่ 3 ปีหน้า นะครับ
12 มีนาคม 2560

วันที่ 10 มีนาคม 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าไผ่ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในตำบลป่าไผ่ประจำปีงบประมาณ 2560โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ กำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านโดยได้รับเกียรติวิทยากรจากอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการกระจายความช่วยเหลือทางกฎหมายสู่ชุมชนและรองรับการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าไผ่ ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความขัดแย้ง ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ โทร 053 – 536 062 ยินดีรับใช้ตลอด 24 ชั่วโมง
10 มีนาคม 2560

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผุ่เพื่อฉีดพ่นละอองน้ำในถนนสายหลักเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันลง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ที่เทศบาลตำบลป่าไผ่โทร 053 -536 062 ต่อตรงงานป้องกันโทร 085 - 6950748 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ#พบเหตุร้ายเหตุด่วนหรือไฟไหม้ใช้ติดต่อได้เลยนะครับ
10 มีนาคม 2560

|<<<.....1213141516171819>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 16 / 19  (283 รายการ)