เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
855
เดือนที่แล้ว
1,595
ปีนี้
5,130
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
15,943
ไอพี ของคุณ
54.81.117.119


วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานทุกคน ได้ลงพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลป่าไผ่ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สุงอายุผู้พิการและผู้ติดป่วยเตียง เพื่อแจ้งข่าวสารที่มีประโยชน์รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนตำบลป่าไผ่อีกด้วยครับ

06 มีนาคม 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช. คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิด โครงการปลูกสมุนไพรไล่ยุงในชุมชนบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน,อสม. และผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่

06 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ออกฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ โดยเริ่มจากบ้านป่าจี้ หมูที่ 3 บ้านน้ำดิบชุมภู หมู่ที่ 10 และบ้านผาหนาม หมูที่ 12 เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

05 มีนาคม 2561

วันที่ 1-4 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สำนักงานวัฒนธรรมธรรมจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ทุกคน โดยได้รับเกียรติ จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด“ประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาอภิชัยขาวปี ประจำปี 2561และกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นการรณรงค์ให้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประจำถิ่น การแสดงอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านอาหารการกิน สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนของดีในตำบลป่าไผ่ ให้ประชาชนได้รู้จักอย่างแพร่หลายครับ

01 มีนาคม 2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง พนักงานทุกคน ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.6(แม่เหยียบ) และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 จ.ลำพูน (อ.ลี้) โดยได้รับเกียรติ จากนายณฐกร ภัทรวนนท์ ปลัดอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.6(แม่เหยียบ) นายวรวุฒิ โพธิแท่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในตำบลป่าไผ่ ฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุด ชรบ.หมู่บ้าน จิตอาสาตำบลป่าไผ่ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนในเขตตำบลป่าไผ่ 5 โรงเรียน / และประชาชนตำบลป่าไผ่

23 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นำโดย นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าไผ่ พร้อมคณะทำงานได้จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 (Kick off) พร้อมกันทั่วประเทศตำบลละ 1 หมู่บ้าน เพื่อสอบถาม ค้นหาปัญหาความต้องการและวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยอำเภอลี้ได้เลือกหมู่บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 เป็นหมู่บ้านแรกของตำบลป่าไผ่

21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย คณะผู้บริหาร สมาชีกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ลงพื้นสำรวจผู้ที่ประสบวาตภัยและลมทำให้บ้านเรือนเสียหายในพื้นที่ในการสำรวจครั้งนี้ ยังได้มอบกระเบื้องบ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 7 เพื่อทำการซ่อมแซมและช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงให้กีบพี่น้องประชาชนครับ

21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายสุพรรณ ภูมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิด โครงการปลูกสมุนไพรไล่ยุงในชุมชนบ้านผาหนาม หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านผาหนาม หมู่ที่ 12 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน,อสม. และผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่

21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไป่ โดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระกับนักเรียนโรงเรียนผู้สุงอายุและมีกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนเช่น การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในการอยู่ร่วมกันและยังมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการทำพวงหรีดในโครงการพัฒนาศักยาภาพประชาชนคนลำพูนให้เหมาะสมตามช่วงวัยประจำปีงบประมาณ 2561

20 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายยสุพรรณ ภูมาศ รองประธานคณะกรรมการกองทุนกลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เข้ารับการนิเทศเสริมพลังและการตรวจประเมินหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือในเขตพื้นที่

20 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้ และพี่น้องประชาชนบ้านป่าจี้ ได้เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปกป้องตนเอง (อพป.) ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ได้เป็นประธานเปิดโครงการและทีมครูฝึกจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ณ บ้านป่าจี้ ตำบลป่าไผ่ อำเภ้อลี้ จังหวัดลำพูน

12 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลป่าไผ่นำโดย นายสุพรรณ ภูมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านห้วยแหนหมู่ที่ 2 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแหน และกลุ่มผู้นำชุมชนองค์กรต่างๆได้ร่วมด้วยช่วยกันปลูกสมุนไพรไล่ยุงตามโครงการปลูกสมุนไพรไล่ยุงบ้านห้วยแหนหมู่ที่2 ในการนี้ได้มีการลงพื้นที่และลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่นำร่องของหมู่บ้านและพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ บ้านห้วยแหนหมู่ที่ 2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

09 กุมภาพันธ์ 2561

วันนี้เอารูปกิจกรรมดีๆมาฝากกันครับกับกิจกรรมปลูกสมุนไพรไล่ยุงตามโครงการปลูกสมุนไพรไล่ยุงบ้านหล่ายท่าหมู่ที่ 4 โดยพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหล่ายท่าโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายก อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ มาเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยฝ่ายปกครองในพื้นที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ได้ร่วมด้วยช่วยกันขุดหลุมปลูกด้วยตนเองกันเลยทีเดียวโดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่ ณ บ้านหล่ายท่า ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

09 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงโรมลำไยกำมะถัน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

09 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร กรรมตรวจสอบ ได้ตรวจสอบการขออนุญาติการก่อสร้างอาคารของผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ โดยการตรวจการขออนุญาติก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตาม พรบควบคุมอาคาร 2522

09 กุมภาพันธ์ 2561

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 15  (217 รายการ)