เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
868
เดือนที่แล้ว
1,220
ปีนี้
868
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
11,681
ไอพี ของคุณ
54.83.81.52


ตัวแทนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่สมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเขตได้เข้าร่วมประขุมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลป่าไผ่
ต้านยาเสพติด มีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ 1.วิ่งกระสอบชาย 4 คน 2.วิ่งกระสอบหญิง 4 คน3.วิ้งเปรี้ยวอุ้มแตงชาย 4 คน 4.วิ่งเปรี้ยวอุ้มแตงหญิง 4 คน 5.วิ่งซูปเปอร์แมนชาย 4 คน6.วิ่งซุปเปอร์วูแมนหญิง 4 คน และมีการแข่งขันประกวดส้มตำลีลาของกลุ่มสตรีแม่บ้านในวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยแหน
สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053 - 096 254
08 พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของเทศบาลตำบลป่าไผ่โดยในการนี้ท่านนายกได้มอบนโยบายในการทำงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เป็นประโยชน์และรับฟังข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆจากเจ้าหน้าที่พนักงานเพื่อจะเป็นแนวทางในการแก้ไขงานต่างๆให้ดีขึ้นและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้เน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงานไม่ว่าในเวลาหรือนอกเวลาราชการต้องพร้อมเป็นจิตอาสาเสียสละเพื่อองค์กรเพื่อพี่น้องประชาชน ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทร 053 - 096254 เหตุร้ายเหตุด่วนโทร 085 - 695 0748 เบอร์กลางโทรฟรี 1669 ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลป่าไผ่ ยินดีรับใช้ตลอด 24 ชั่วโมง
08 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดกิจกรรมการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภายในวัดในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ สถานที่ที่ได้ไปสำรวจ ได้แก่ วัดป่าจี้ วัดศรีดอนชัย วัดพระพุทธบาทผาหนาม วัดป่าไผ่ วัดห้วยน้ำเย็นและวัดหล่ายท่า เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
08 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชน คณะกรรมการบ้านพอเพียงตามแนวประชารัฐ ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเข้ารับความช่วยเหลือตามโครงการบ้านพอเพียงตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน
06 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่อินเตอร์ได้ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนทำงานและเรียนหนังสือมีการเคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาโดยน้องๆนักเรียนเป็นผู้กล่าวนำ ในการนี้ท่านนายกยังได้มอบนโยบายและแจ้งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานพร้อมกันนั้นยังได้กล่าวทักทายพูดให้กำลังใจในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและการออกปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าต้องมีความปลอดภัยพร้อมให้บริการแก่พี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน 51110 โทร 053 - 096 253
06 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่อินเตอร์ ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำกระทงรูปแบบต่างๆที่ไม่ทำลายแม่น้ำและธรรมชาติโดยใช้วัสดุที่หาง่ายในชุมชนในหมู่บ้านเช่นต้นกล้วย ขนมปัง สีผสมอาหาร เพื่อใช้ทำเป็นกระทงลอยถวายพระแม่คงคาและยังได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับคณะครูนักเรียนถึงความเป็นมาของประเพณียี่เป็งของล้านนาและประเพณีลอยกระทงของไทย ได้ทั้งความสนุกและได้ทั้งความรู้ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาอย่างนี้ต้องที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่อินเตอร์ครับ
03 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ทั้ง 12  หมู่บ้าน ในการลงพื้นที่ได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เป็นประโยชน์และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
01 พฤศจิกายน 2560

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง พระมหาเจดีย์ธาตุศรีเวียงชัย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน
31 ตุลาคม 2560

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศลบาลตำบลป่าไผ่ ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนในด้านการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการบูรณาการแผนงาน งบประมาณบุคลากรและการบริหารจัดการโดยเน้นกระบวนการดำเนินงานประชารัฐ
31 ตุลาคม 2560

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครู และพนักงาน เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยมีการแจ้ง ข่าวสารที่มีประโยชน์และรับฟังปัญหาและข้อเสนอของผู้ปกครองนักเรียน และเพื่อเตรียมเด็กนักเรียนให้พร้อมกับการเรียนในภาคเรียนที่ 2 นี้ โดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เริ่มเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
31 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจตำบลป่าไผ่ จำนวน 380 ราย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ให้แก่ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่จะได้ทำหน้าที่จิตอาสาในพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพร้อมปฏิบัติงานในแต่ละด้านให้ดีที่สุด เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย.
23 ตุลาคม 2560

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน ได้นำพวงมาลามาถวายราชสักการะพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕ เนื่องในวัน ปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
23 ตุลาคม 2560

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้ารับมอบของพระทาน ณ อำเภอลี้ เพื่อนำมามอบให้กับพี่น้องจิตอาสารวมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ใน วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560
21 ตุลาคม 2560

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตาพร้อมร่วมกันกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณแสดงถึงความจงรักภักดี และ น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้ท่านนายกยังได้เน้นย้ำให้ทุกคนมีความตื่นตัวในการทำงานและมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีมีความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและยังให้กำลังใจสำหรับผู้ที่มีจิตอาสาทุกคนอีกด้วย
16 ตุลาคม 2560

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลป่าไผ่ เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ
16 ตุลาคม 2560

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 11  (164 รายการ)