เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูนตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
2,422
เดือนที่แล้ว
3,712
ปีนี้
6,134
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
40,750
ไอพี ของคุณ
3.80.60.248


วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้ชี้แจงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมอบบัตรให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มารับแทน ที่ลงทะเบียน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ไม่ได้มาลงทะเบียนในปี 2560 ที่ทยอยเดินทางมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นวันที่สอง ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

26 ธันวาคม 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และแลกของขวัญ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับน้องๆเด็กๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ และคุณครู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเริ่มปีใหม่ และเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ท่านนายกยังได้มอบของขวัญพิเศษให้กับน้องๆนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

26 ธันวาคม 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ โดยนำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ และนางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่กล่าวทักทายพบปะพูดคุยกับนักเรียนผู้สูงอายุ และได้ทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับช่องปากช่องฟันและวิธีดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน โดยมีวิทยากรทันตแพทย์จากโรงพยาบาลลี้ และช่วงบ่ายได้ทำกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ยังได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่นักเรียนผู้สูงอายุ ให้มีแต่ความสุข ความเจริญและเป็นขวัญกำลังใจในการเริ่มปีใหม่ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

26 ธันวาคม 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ อปพร.ตำบลป่าไผ่ ปฏิบัติหน้าที่ 7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

26 ธันวาคม 2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้ชี้แจงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมอบบัตรให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง(หรือผู้ที่มารับแทน) ที่ลงทะเบียน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ไม่ได้มาลงทะเบียนในปี 2560 ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

25 ธันวาคม 2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ได้แก่ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 และได้หารือแนวทางการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้กับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะและถนนเพื่อการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

25 ธันวาคม 2561

เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้แทนชุมชน/หมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาคโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

24 ธันวาคม 2561

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมพู จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานกล่าวเปิดและลั่นฆ้องชัย เปิดพิธีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีการศึกษา 2561 “ไผ่ทองเกมส์” ครั้งที่ 2 ทั้งนี้เด็กนักเรียนยังได้แสดงความสามารถของตัวเองและได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความพันธ์ รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

21 ธันวาคม 2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดทำ “โครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง” โดยมีนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้เรียนรู้วิธีการทำเกษตรอินทรีย์แบบปลอดสารพิษ ณ สวน สาม แสน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และให้ความรู้ในเรื่องการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพฮอร์โมนไข่ไว้ใช้เองในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายและได้ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนที่เหลือก็ขายเกิดรายได้ในครอบครัวต่อไป

18 ธันวาคม 2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สำนักแลัด เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับ สถานศึกษาในตำบลป่าไผ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า และโรงเรียนบ้านดงสักงาม ได้หารือแนวทางการบริหารจัดการขยะ ตามโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกแก่เด็กนักเรียนในการลดปริมาณขยะ ผ่านกระบวนการคัดแยกขยะ การนำขยะมาแลกเงินตลอดจนการนำขยะมารีไซเคิลเป็นของใช้ และสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

18 ธันวาคม 2561

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ได้ประชุมพิจารณาร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 5 โรงในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1โรงเรียนคุณภาพ) โดยนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

17 ธันวาคม 2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ โดยนำโดย นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ กล่าวทักทายพบปะพูดคุยกับนักเรียนผู้สูงอายุ และได้ทำกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีวิทยากรจากชมรมผู้สูงอายุจาก อำเภอทุ่งหัวช้าง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

12 ธันวาคม 2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลป่าไผ่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ทั้ง 5 โรง ร่วมเข้าการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

12 ธันวาคม 2561

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดกิจกรรม ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการบริการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการโครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ และพนักงานเทศบาลฯ ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายโดย นายฉัตรชัย อัมพรพิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลี้ และ ดร.อาภาภร ปัญโญ นักวิชาการอิสระ โดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

11 ธันวาคม 2561

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา ประมาณ 09.40 น. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิชีวิตใหม่ฯและชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม นำโดย ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิชีวิตใหม่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และแพทย์หญิง ลัดดาวรรณ กิตติรังสี กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชีวิตใหม่ฯพร้อมคณะมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ และเจ้าของทุนจากชมรมศิษย์บ้านแสงแห่งธรรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

11 ธันวาคม 2561

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 24  (350 รายการ)