เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
1,131
เดือนที่แล้ว
2,051
ปีนี้
13,487
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
24,300
ไอพี ของคุณ
54.225.59.14


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-budding

02 พฤษภาคม 2561

วันที่ 23 เมษายน 2561 นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตาหลวงและรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีท่าน วิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไผ่ ผู้เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับ ในงานมีการแสดงของผู้สูงอายุ การจ้อยซอ การเล่นดนตรีพื้นเมือง การเต้นลำวงย้อนยุค การแสดงประกอบแสงสีเสียงพร้อมด้วยการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองแบบโบราณ ในการนี้ยังได้มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตามความเชื่อของชาวล้านนาแบบโบราณอีกด้วย ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

23 เมษายน 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยได้จัดการประชุม อปพร.ตำบลป่าไผ่ เรื่องเตรียมความพร้อมในการทำงาน ลดอุบัติเหตุ ในช่วง 7 วันอันตราย และแจ้งข่าวสารที่มีประโยชน์แก่พี่น้อง อปพร.ตำบลป่าไผ่

10 เมษายน 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดการประชุมสำหรับผู้ปกครองนักเรียน โดยการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและปัญหาจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำปัญหามาแก้ไขและยังได้จัดโครงการเฝ้าระวังโรคที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่

10 เมษายน 2561

วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สุงอายุในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ทั้ง 12 หมู่บ้าน และยังให้ข่าวสารที่มีประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้รับทราบข่าวสารโดยทั่วถึงกัน

03 เมษายน 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ที่สำเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปฐมวัย ในปีการศึกษา 2560
>>สำหรับรูปภาพนักเรียนที่รับในวุฒิบัตร สามารถคัดเอาด้านล่างนี้ได้เลยหรือท่านสามารถนำอุปกรณ์ในการบันทึกรูปภาพมาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่

02 เมษายน 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม ได้นำนักเรียนโรงเรียนผู้สุงอายุไปศึกษาดูงานที่ สวนสามแสน ณ บ้านกลางตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อนำหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง นำมาปรับใช้ในการปลูกพืชผักโดยการลดใช้สารเครมีในการกำจัดแมลงในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่

02 เมษายน 2561

   เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จัดโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ท้องถิ่นนำนโยบายแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้การอนุเคราะห์และสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคคล จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทำงานที่แท้จริง และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในโอกาสข้างหน้าต่อไป จึงได้จัดทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เยาวชนในเขตตำบลป่าไผ่ ได้มีโอกาสทำงานสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน หรือนอกเวลาเรียน อันจะเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกทาง

02 เมษายน 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานและน้องๆนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนทำงาน
มีการเคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา ในการนี้ท่านนายกยังได้มอบนโยบายและแจ้งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานพร้อมกันนั้นยังได้กล่าวทักทายพูดให้กำลังใจในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและการออกปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าต้องมีความปลอดภัยพร้อมให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน

02 เมษายน 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างพนักงานทุกคน จัดการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีเปิดจัดการแข็งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลป่าไผ่ครั้งนี้ เพื่อให้ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติดตามนโยบายของรัฐ

02 เมษายน 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย นายสุพรรณ ภูมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวส่วนราชการ ลูกจ้างและพนักงานทุกคน ได้จัดกิจกรรม วัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติความสำคัญของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่ประชาชน เกี่ยวกับความเสียสละในการช่วยเหลือสังคม พี่น้องประชาชน เมื่อยามที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยในหลายรูปแบบ แม้ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จึงถือเป็นผู้มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม

22 มีนาคม 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กอ.รมน จังหวัดลำพูน คณะผูู้บริหาร ฝ่ายปกครองในพื้นที่ กรมป่าไม้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนบ้านแม่ป่าไผ่หมู่ 1 ร่วมโครงการ การเจราขอคืนพื้นที่ถูกบุกรุก ครอบครอง เข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากราษฏร รัฐประสาน ราษฏร์ร่วมใจ คืนผื่นป่าให้แผ่นดิน เพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ป่าเขียวและอุดมสมบูรณ์ รักป่ารักน้ำรักธรรมชาติและยังมีการปลูกต้นไม้ทดแทนอีกด้วย

21 มีนาคม 2561

18 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำพูน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีทางศาสนา พิธีถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

18 มีนาคม 2561

วันที่ 17 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยการนำของคณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลและปลัดเทศบาล ได้ให้เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 โดยการแข่งขันในครั้งนี้ทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลป่าไผ่ได้รางวัล ชนะเลิศที่หนึ่ง ได้รับมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและรับมอบอุปกรณ์เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอีกด้วย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้นำความรู้และทักษะที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

17 มีนาคม 2561

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ครูและนักเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกันต้อนรับ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดลำพูน ออกตรวจติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำพูน เพื่อพบปะเยาวชนและติดตามการรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุนมูลนิธิฯ ที่โรงเรียงเทศบาลตำบลป่าไผ่

16 มีนาคม 2561

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 17  (249 รายการ)