เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
1,131
เดือนที่แล้ว
2,051
ปีนี้
13,487
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
24,300
ไอพี ของคุณ
54.225.59.14


วันที่ 16 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับชมรมคนฮักต้นไม้พ่อ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ครบรอบ 26 ปี วันต้นไม้ของพ่อ ในวันที่ 16 มีนาคม 2535 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ปลูกมะม่วงพันธ์สามปี ที่สวนทิวทอง บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่ 11 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

16 มีนาคม 2561

เมี่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง พนักงานทุกคน โดยได้รับเกียรติ จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลป่าไผ่ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กอ.รมน. จังวัดลำพูน และ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในตำบลป่าไผ่ ฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ ผู้นำชุมชน ชุด ชรบ.หมู่บ้าน และประชาชนตำบลป่าไผ่ และสำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมยังได้รับเกียรติบัตร โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับชุดรักษาความสงบในหมู่บ้าน( ชรบ.)ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในครี้งนี้ครับ

09 มีนาคม 2561

วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานทุกคน ได้ลงพื้นที่ทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลป่าไผ่ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สุงอายุผู้พิการและผู้ติดป่วยเตียง เพื่อแจ้งข่าวสารที่มีประโยชน์รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนตำบลป่าไผ่อีกด้วยครับ

06 มีนาคม 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช. คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิด โครงการปลูกสมุนไพรไล่ยุงในชุมชนบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน,อสม. และผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่

06 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ออกฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ โดยเริ่มจากบ้านป่าจี้ หมูที่ 3 บ้านน้ำดิบชุมภู หมู่ที่ 10 และบ้านผาหนาม หมูที่ 12 เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

05 มีนาคม 2561

วันที่ 1-4 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สำนักงานวัฒนธรรมธรรมจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ทุกคน โดยได้รับเกียรติ จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด“ประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาอภิชัยขาวปี ประจำปี 2561และกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นการรณรงค์ให้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประจำถิ่น การแสดงอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านอาหารการกิน สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนของดีในตำบลป่าไผ่ ให้ประชาชนได้รู้จักอย่างแพร่หลายครับ

01 มีนาคม 2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง พนักงานทุกคน ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.6(แม่เหยียบ) และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 จ.ลำพูน (อ.ลี้) โดยได้รับเกียรติ จากนายณฐกร ภัทรวนนท์ ปลัดอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.6(แม่เหยียบ) นายวรวุฒิ โพธิแท่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในตำบลป่าไผ่ ฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุด ชรบ.หมู่บ้าน จิตอาสาตำบลป่าไผ่ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนในเขตตำบลป่าไผ่ 5 โรงเรียน / และประชาชนตำบลป่าไผ่

23 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นำโดย นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลป่าไผ่ พร้อมคณะทำงานได้จัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 (Kick off) พร้อมกันทั่วประเทศตำบลละ 1 หมู่บ้าน เพื่อสอบถาม ค้นหาปัญหาความต้องการและวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยอำเภอลี้ได้เลือกหมู่บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 เป็นหมู่บ้านแรกของตำบลป่าไผ่

21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย คณะผู้บริหาร สมาชีกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ลงพื้นสำรวจผู้ที่ประสบวาตภัยและลมทำให้บ้านเรือนเสียหายในพื้นที่ในการสำรวจครั้งนี้ ยังได้มอบกระเบื้องบ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 7 เพื่อทำการซ่อมแซมและช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงให้กีบพี่น้องประชาชนครับ

21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายสุพรรณ ภูมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานเปิด โครงการปลูกสมุนไพรไล่ยุงในชุมชนบ้านผาหนาม หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดโดยอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านผาหนาม หมู่ที่ 12 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน,อสม. และผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่

21 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไป่ โดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระกับนักเรียนโรงเรียนผู้สุงอายุและมีกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนเช่น การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในการอยู่ร่วมกันและยังมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการทำพวงหรีดในโครงการพัฒนาศักยาภาพประชาชนคนลำพูนให้เหมาะสมตามช่วงวัยประจำปีงบประมาณ 2561

20 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายยสุพรรณ ภูมาศ รองประธานคณะกรรมการกองทุนกลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เข้ารับการนิเทศเสริมพลังและการตรวจประเมินหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือในเขตพื้นที่

20 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้ และพี่น้องประชาชนบ้านป่าจี้ ได้เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสาพัฒนาและปกป้องตนเอง (อพป.) ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ได้เป็นประธานเปิดโครงการและทีมครูฝึกจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ณ บ้านป่าจี้ ตำบลป่าไผ่ อำเภ้อลี้ จังหวัดลำพูน

12 กุมภาพันธ์ 2561

เทศบาลตำบลป่าไผ่นำโดย นายสุพรรณ ภูมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านห้วยแหนหมู่ที่ 2 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแหน และกลุ่มผู้นำชุมชนองค์กรต่างๆได้ร่วมด้วยช่วยกันปลูกสมุนไพรไล่ยุงตามโครงการปลูกสมุนไพรไล่ยุงบ้านห้วยแหนหมู่ที่2 ในการนี้ได้มีการลงพื้นที่และลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่นำร่องของหมู่บ้านและพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ บ้านห้วยแหนหมู่ที่ 2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

09 กุมภาพันธ์ 2561

วันนี้เอารูปกิจกรรมดีๆมาฝากกันครับกับกิจกรรมปลูกสมุนไพรไล่ยุงตามโครงการปลูกสมุนไพรไล่ยุงบ้านหล่ายท่าหมู่ที่ 4 โดยพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหล่ายท่าโดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายก อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ มาเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยฝ่ายปกครองในพื้นที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ได้ร่วมด้วยช่วยกันขุดหลุมปลูกด้วยตนเองกันเลยทีเดียวโดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่ ณ บ้านหล่ายท่า ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

09 กุมภาพันธ์ 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 17  (249 รายการ)