เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูนตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
2,422
เดือนที่แล้ว
3,712
ปีนี้
6,134
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
40,750
ไอพี ของคุณ
3.80.60.248


เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่พนักงานได้เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยโครงการดังกล่าวได้มีการทำกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการโครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ตำบลป่าไผ่ตังแต่วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลพลับพลาไชย ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพรชรบุรี

11 ธันวาคม 2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ นายสุพรรณ ภูมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กองสวัสดิการฯ ปลัดเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ บ้านชีวิตใหม่ หมู่5 บ้านจรรสรรคอกช้าง หมู่8 บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่9 และบ้านห้วยแหน หมู่2 วันนี้เป็นวันที่สอง ทั้งนี้นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ยังได้แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการพี่น้องประชาชนที่มารอรับเบี้ยยังชีพอีกด้วย

06 ธันวาคม 2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสุพรรณ ภูมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เปิดการประชุมเตรียมแผนการดำเนินงานก่อสร้างบ้านพอเพียง ร่วมกับปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ รองปลัดเทศบาล กองสวัสดิการสังคม สภาองค์กรชุมชนตำบลป่าไผ่ และผู้แทนชุมชน ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

06 ธันวาคม 2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำลผ่าไผ่ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ณ ห้องประชุมชั้นสองเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

06 ธันวาคม 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยตัวแทนที่ดินจังหวัดลำพูนสาขาลี้ และเจ้าคณะตำบลป่าไผ่ ร่วมเป็นสักขีพยานมอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับผู้นำชุมชนและราษฎรในหมู่บ้านหล่ายท่า ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ในการขอจัดตั้งเป็นวัด ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักพระพุทธศาสนา ต่อไป

04 ธันวาคม 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กองสวัสดิการฯ ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ บ้านหล่ายท่า หมู่4 บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่7 และบ้านป่าไผ่ หมู่ 1 วันนี้เป็นวันแรก ทั้งนี้นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ยังได้แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการพี่น้องประชาชนที่มารอรับเบี้ยยังชีพอีกด้วย

04 ธันวาคม 2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คุณครูและเด็กนักโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

03 ธันวาคม 2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้มีการประชุมพนักงานประจำเดือนธันวาคม 2561 ชี้แจงถึงการทำงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานให้กับพนักงานแต่ละฝ่าย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

03 ธันวาคม 2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ และนางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมเดินขบวนแห่งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ณ บริเวณถนนด้านข้างประช้างสี ไปจนถึง สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน

30 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ และนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมนายอำเภอบ้านโฮ่ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง นายอำเภอเมืองลำพูน นายอำเภอป่าซาง นายอำเภอแม่ทา ตำรวจ ทหาร พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอลี้ให้การต้อนรับ โดยมีผู้แทนรับมอบ ได้แก่นายอำเภอเมืองลำพูน นายอำเภอป่าซาง นายอำเภอแม่ทา ผู้แทนอำเภอลี้ ผู้แทนอำเภอบ้านโฮ่ง และผู้แทนอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 1,049 ผืน และพระราชทานอาหารน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มารอรับมอบสิ่งของพระราชทาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ และลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ได้แก่ บ้านนายแดง เครื่องชนะ บ้านนายปรีชา ใจเรือง และบ้านนายวงค์ เกตุแก้ว

28 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเปิดโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดย ศส.ปชต. กิจกรรมอบรมให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาแก่ผู้แทน ศส.ปชต. (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล) โดยได้รับเกียรติจากท่าน วิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธี โดยโครงการที่จัดขึ้นนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูนกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

25 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน กับเทศบาลตำบลวังดิน นำโดย นางกฤตพร ทรงวิรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลวังดิน และองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว นำโดย นายพิชัย อิ่นแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

23 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับผู้นำชุมชน บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ร่วมกันดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยปลายทางโดยวิธีการฝังกลบ เพื่อไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม

22 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้นำต้นผ้าป่ามหากุศลร่วมทำบุญเนื่องในงานกฐินสามัคคี กรุงเทพฯ - ลำพูน โดยมีพี่น้องประชาชนนักศีลนักบุญคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าจี้ได้นำต้นผ้าป่ามาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ยังเป็นการทำบุญเนื่องในวันพระใหญ่ ขึ้น 15 ค่ำเดือนยี่เหนือตรงกับวันลอยกระทง เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ณ วัดป่าจี้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

22 พฤศจิกายน 2561

เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายสุพรรณ ภูมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนจิตอาสาตำบลป่าไผ่ ร่วมทำกิจกรรม “โครงการ วัดประชา รัฐ สร้างสุข” พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดบ้านป่าจี้ หมู่3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

21 พฤศจิกายน 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 24  (350 รายการ)