เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
1,131
เดือนที่แล้ว
2,051
ปีนี้
13,487
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
24,300
ไอพี ของคุณ
54.225.59.14


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงโรมลำไยกำมะถัน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

09 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร กรรมตรวจสอบ ได้ตรวจสอบการขออนุญาติการก่อสร้างอาคารของผู้ประกอบกิจการในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ โดยการตรวจการขออนุญาติก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตาม พรบควบคุมอาคาร 2522

09 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานและครูโีรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าาไผ่ จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ให้กับนักเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อให้นักเรียนได้ออกเรียนรู้สู้ภายนอกหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความคิดในการเรียนรู้ได้มากขึ้น

08 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อเพื่อแจ้งข่าวสารที่มีประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลป่าไผ่

06 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จัดการประชุมกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าไผ่ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561
2. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 และ
3. การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี

06 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ประชุมสภาเทศบาลตำป่าไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

05 กุมภาพันธ์ 2561

" พลิกฟื้น ผืนแผ่นดิน สู่ความพอเพียง ด้วยศาสตร์แห่งพระราชา" วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรตามโครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พลิกฟื้นผืนแผ่นดินสู่ความพอเพียง รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านตำบลป่าไผ่ ในการนี้ท่านนายกได้พูดถึงความสำคัญของหัวใจในการทำเกษตรแบบใหม่ โดยน้อมนำเอาศาสตร์แห่งพระราชามาใช้บนวิถีแห่งความพอเพียงสู่การพัฒนายั่งยืนมั่นคง ได้อวยพรให้ผู้เข้าร่วมโครงการกลับบ้านอย่างปลอดภัยนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ ประเทศชาติต่อไป ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

02 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ พร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินและทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยแหน ณ วัดบ้านห้วยแหน หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากท่านวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ อำเภอลี้ มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทาน ทั้งหมด 21 หมู่บ้าน และปีงบประมาณ 2559 บ้านห้วยแหน หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนเป็นหมู่บ้านที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานฯ

31 มกราคม 2561

เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดลำพูน งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในงานดังกล่าวได้มีการสอนเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงลำไยและส่งเสริมการลดต้นทุนทางการเกษตรโดยการใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมกับฮอร์โมนนมสดแบบผสมผสานซึ่งดีต่อผู้ทำและผู้บริโภค สะอาด ประหยัด ปลอดภัย ดีต่อใจและสุขภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัด ลำพูน

31 มกราคม 2561

มหกรรมกีฬาตำบลป่าไผ่ต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลป่าไผ่ต้านยาเสพติด โดยในวันนี้จะมีการชิงชนะเลิศฟุตบอลของน้องๆนักเรียนและเริ่มการแข่งขันกีฬาในภาคของประชาชน ขอเชิญชมและร่วมเชียร์กันได้นะครับ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยแหน ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

30 มกราคม 2561

วันที่ 27-28 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลป่าไผ่ ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอลี้ (ชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ลี้) จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่านดวงจันทร์ จันทร์โอสถ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอลี้ ตัวแทนนายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทร 053 - 096254

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากกองสวัสดิการสังคมเพจฝ่ายปกครองบ้านป่าจี้ครับ

27 มกราคม 2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัด ประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยผู้ใหญ่บ้าน สท.พรพิพัฒน์ สามภูศรี ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอลี้ เข้ารับการตรวจประเมิน “ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม รางวัล แหนบทองคำ” ประจำปี 2561

18 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกันต้อนรับ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มาทำบุญตักบาตและเยี่ยมชมทะเลหมอกเมืองลี้ ในบรรยากาศตอนเช้า ณ จุดชมวิว วัดพระพุทธบาทผนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

14 มกราคม 2561

วันที่ 13 มกราคม 61 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธี โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน บริษัทห้างร้าน ผู้ปกครองเด็ก และประชาชนตำบลป่าไผ่ ร่วมกันต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงของเด็กๆ โรงหนัง การใช้งานคอมพิวเตอร์ มีซุ้มกิจกรรม ศิลปะ การแปลรูปลำไย การละเล่นในสมัยโบราณ ฯ รวมทั้งกิจกรรม การแจกของรางวัล มีจักรยานกว่า 50 คัน จากผู้ใหญ่ใจดี และรางวัลต่าง ๆ อีกมามายในการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้
ในการนี้เทศบาลตำบลป่าไผ่ ขอขอบคุณทุกที่มีส่วนร่วมรวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่อภินันทนาการของรางวัลทุกชิ้นด้วยครับ

13 มกราคม 2561

วันที่ 9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านงานฝีมือบ้านผาหนาม เครือข่ายกลุ่มอาชีพจังหวัดลำพูนและเครือข่ายโครงการพลังปัญญา ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมบ้านงานฝีมือตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าไผ่ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านผาหนาม หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

09 มกราคม 2561

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 17  (249 รายการ)