เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,280
เดือนที่แล้ว
2,327
ปีนี้
17,744
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
28,557
ไอพี ของคุณ
54.163.22.209


วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่ (สปสช.)ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนด้วยแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่ ประจำปีงบประมาณ2561 ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ด้านนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่เป็นประธานเปิดโครงการ ณ บ้านโฮ่งรีสอร์ท อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.ลี้ และรพ.สต.บ้านห้วยแหนให้เกียรติเป็นวิทยากร และมี
อสม.ผู้นำชุมชน สตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน ประชาชนเข้าร่วมโครงการ

10 พฤษภาคม 2561

วันทิ่ 7 พฤษภาคม 2561 นายณฐกร ภัทรวนนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมการจัดงานวันมะม่วงมหาชนกของดีอำเภอลี้ ครั้งที่ 1 โดยมีนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กล่าวบรรยายถึงลักษณะการจัดงานและการศึกษาดูงานวันมะม่วงมหาชนก จ.กาฬสินธุ์ และมีการแจ้งกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2561 นี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

08 พฤษภาคม 2561

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กองช่าง และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าไผ่ แก้ไขปัญหาอุทกภัยทะลักเข้าบ้านเรือนราษฎรเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยการขุดลอกรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านป่าจี้ ม.3 ตำบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน

04 พฤษภาคม 2561

วันที่ 2 พค.61 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบเก้าอี้สุขาพาสุขให้กับผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงได้รับการสนับสนุนจาก พมจ.ลำพูน

04 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ e-budding

02 พฤษภาคม 2561

วันที่ 23 เมษายน 2561 นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีสืบชะตาหลวงและรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีท่าน วิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไผ่ ผู้เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับ ในงานมีการแสดงของผู้สูงอายุ การจ้อยซอ การเล่นดนตรีพื้นเมือง การเต้นลำวงย้อนยุค การแสดงประกอบแสงสีเสียงพร้อมด้วยการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองแบบโบราณ ในการนี้ยังได้มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตามความเชื่อของชาวล้านนาแบบโบราณอีกด้วย ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

23 เมษายน 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยได้จัดการประชุม อปพร.ตำบลป่าไผ่ เรื่องเตรียมความพร้อมในการทำงาน ลดอุบัติเหตุ ในช่วง 7 วันอันตราย และแจ้งข่าวสารที่มีประโยชน์แก่พี่น้อง อปพร.ตำบลป่าไผ่

10 เมษายน 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดการประชุมสำหรับผู้ปกครองนักเรียน โดยการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ที่มีประโยชน์และผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและปัญหาจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำปัญหามาแก้ไขและยังได้จัดโครงการเฝ้าระวังโรคที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่

10 เมษายน 2561

วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สุงอายุในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ทั้ง 12 หมู่บ้าน และยังให้ข่าวสารที่มีประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้รับทราบข่าวสารโดยทั่วถึงกัน

03 เมษายน 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ที่สำเร็จการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปฐมวัย ในปีการศึกษา 2560
>>สำหรับรูปภาพนักเรียนที่รับในวุฒิบัตร สามารถคัดเอาด้านล่างนี้ได้เลยหรือท่านสามารถนำอุปกรณ์ในการบันทึกรูปภาพมาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่

02 เมษายน 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม ได้นำนักเรียนโรงเรียนผู้สุงอายุไปศึกษาดูงานที่ สวนสามแสน ณ บ้านกลางตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อนำหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง นำมาปรับใช้ในการปลูกพืชผักโดยการลดใช้สารเครมีในการกำจัดแมลงในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่

02 เมษายน 2561

   เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จัดโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ท้องถิ่นนำนโยบายแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้การอนุเคราะห์และสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าไผ่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคคล จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทำงานที่แท้จริง และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในโอกาสข้างหน้าต่อไป จึงได้จัดทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เยาวชนในเขตตำบลป่าไผ่ ได้มีโอกาสทำงานสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน หรือนอกเวลาเรียน อันจะเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกทาง

02 เมษายน 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานและน้องๆนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนทำงาน
มีการเคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา ในการนี้ท่านนายกยังได้มอบนโยบายและแจ้งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานพร้อมกันนั้นยังได้กล่าวทักทายพูดให้กำลังใจในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและการออกปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าต้องมีความปลอดภัยพร้อมให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน

02 เมษายน 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างพนักงานทุกคน จัดการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีเปิดจัดการแข็งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลป่าไผ่ครั้งนี้ เพื่อให้ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติดตามนโยบายของรัฐ

02 เมษายน 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย นายสุพรรณ ภูมาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวส่วนราชการ ลูกจ้างและพนักงานทุกคน ได้จัดกิจกรรม วัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติความสำคัญของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่ประชาชน เกี่ยวกับความเสียสละในการช่วยเหลือสังคม พี่น้องประชาชน เมื่อยามที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยในหลายรูปแบบ แม้ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จึงถือเป็นผู้มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวม

22 มีนาคม 2561

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 19  (283 รายการ)