เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
855
เดือนที่แล้ว
1,595
ปีนี้
5,130
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
15,943
ไอพี ของคุณ
54.81.117.119


วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร ลูกจ้าง พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ และนักเรียนโรงเรียนผู้สุ่งอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้ต้อนรับ นายชาติชาย โครงไพบูลย์ ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ที่เข้ามาเยี่ยมเยือน นักเรียนโรงเรียนผู้สุงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ อีกทั้งยังร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักเรียนผู้สุงอายุ และยังมีการเดินเยี่ยมเด็กๆ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่อีกด้วยครับ
06 ธันวาคม 2560

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครองตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พ่อค้าประชาชนกลุ่มองค์กรและพสกนิกรตำบลป่าไผ่ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป่าไผ่ ซึ่งเมื่อครั้งอดีต พระองค์เคยทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ ที่แห่งนี้
05 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมงานเปิดตัว"มะม่วงมหาชก ผลไม้ประจำอำเภอลี้ " โดย นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ กล่าวต้อนรับ และนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2 อำเภอลี้ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนอำเภอลี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปลูกมะม่วงมหาชน ที่ถือกำเนิดขึ้น ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และถือว่าอำเภอลี้เป็นถิ่นกำเนิดของ มะม่วงมหาชนก ประกอบกับวันที่ 5 ธันวาคม ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ อำเภอลี้ จึงได้ประกาศให้มะม่วงมหาชนก เป็นผลไม้ประจำอำเภอลี้
05 ธันวาคม 2560

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าไผ่ พร้อมทั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งได้ร่วมพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
04 ธันวาคม 2560

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับ อำเภอลี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลี้ ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลี้ ได้เข้าร่วมงานพระนางจามเทวีและ งานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 โดยมีการจัดขบวนแห่อัญเชิญเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวี เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชย ซึ่งรูปแบบขบวนประกอบด้วย ขบวนของคณะผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขบวนเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ขบวนเครื่องสูง ขบวนเครื่องสักการะ ขบวนผู้เข้าร่วมประกวดนางสาวลำพูน ขบวนจาก 8 อำเภอ ทุกกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงขอเชิญชวน ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดลำพูน
01 ธันวาคม 2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ท่าน วิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ได้เป็นประธานนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้ำ และ กลุ่มองค์กรต่างๆในตำบลป่าไผ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและแสดงความอาลัยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกันนั้นยังได้มีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ เมื่อครั้งเสด็จฯ ณ อำเภอลี้ ให้พี่น้องประชาชนผู้สนใจและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เรียนรู้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาอีกด้วย ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
14 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน นายมานพ พุทธิมาราษฎรบ้านป่าจี้หมู่ที่ 3 ซึ่งสภาพบ้านเดิมชำรุดทรุดโทรม มีผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาคณะกรรมการหมู่บ้านได้ให้ความช่วยเหลือด้านแรงงาน โดยกาชาดจังหวัดลำพูนและกิ่งกาชาดอำเภอลี้ ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้เทศบาลตำบลป่าไผ่ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลป่าไผ่ได้เสนอของบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อต่อยอดการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป
13 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลี้ได้ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันบริเวณบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้านน้ำดิบชมภู หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไผ่ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก #จึงขอฝากเตือนภัย มายังทุกๆท่านให้หมั่นดูแลสุขภาพนอนกางมุ้งทุกครั้งออกไปทำงานทำสวนทำไร่ต้องระวังยุงด้วยนะครับ ท่านสามารถสอบถามปัญหาและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ 053 - 536 062 เหตุด่วยเหตุร้ายแจ้ง 085 - 695 0748 ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลป่าไผ่
08 พฤศจิกายน 2560

ตัวแทนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่สมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเขตได้เข้าร่วมประขุมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลป่าไผ่
ต้านยาเสพติด มีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ 1.วิ่งกระสอบชาย 4 คน 2.วิ่งกระสอบหญิง 4 คน3.วิ้งเปรี้ยวอุ้มแตงชาย 4 คน 4.วิ่งเปรี้ยวอุ้มแตงหญิง 4 คน 5.วิ่งซูปเปอร์แมนชาย 4 คน6.วิ่งซุปเปอร์วูแมนหญิง 4 คน และมีการแข่งขันประกวดส้มตำลีลาของกลุ่มสตรีแม่บ้านในวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยแหน
สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053 - 096 254
08 พฤศจิกายน 2560

เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของเทศบาลตำบลป่าไผ่โดยในการนี้ท่านนายกได้มอบนโยบายในการทำงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เป็นประโยชน์และรับฟังข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆจากเจ้าหน้าที่พนักงานเพื่อจะเป็นแนวทางในการแก้ไขงานต่างๆให้ดีขึ้นและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้เน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงานไม่ว่าในเวลาหรือนอกเวลาราชการต้องพร้อมเป็นจิตอาสาเสียสละเพื่อองค์กรเพื่อพี่น้องประชาชน ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทร 053 - 096254 เหตุร้ายเหตุด่วนโทร 085 - 695 0748 เบอร์กลางโทรฟรี 1669 ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลป่าไผ่ ยินดีรับใช้ตลอด 24 ชั่วโมง
08 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดกิจกรรมการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภายในวัดในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ สถานที่ที่ได้ไปสำรวจ ได้แก่ วัดป่าจี้ วัดศรีดอนชัย วัดพระพุทธบาทผาหนาม วัดป่าไผ่ วัดห้วยน้ำเย็นและวัดหล่ายท่า เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
08 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชน คณะกรรมการบ้านพอเพียงตามแนวประชารัฐ ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเข้ารับความช่วยเหลือตามโครงการบ้านพอเพียงตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน
06 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่อินเตอร์ได้ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนทำงานและเรียนหนังสือมีการเคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาโดยน้องๆนักเรียนเป็นผู้กล่าวนำ ในการนี้ท่านนายกยังได้มอบนโยบายและแจ้งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานพร้อมกันนั้นยังได้กล่าวทักทายพูดให้กำลังใจในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและการออกปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าต้องมีความปลอดภัยพร้อมให้บริการแก่พี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน 51110 โทร 053 - 096 253
06 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่อินเตอร์ ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำกระทงรูปแบบต่างๆที่ไม่ทำลายแม่น้ำและธรรมชาติโดยใช้วัสดุที่หาง่ายในชุมชนในหมู่บ้านเช่นต้นกล้วย ขนมปัง สีผสมอาหาร เพื่อใช้ทำเป็นกระทงลอยถวายพระแม่คงคาและยังได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกับคณะครูนักเรียนถึงความเป็นมาของประเพณียี่เป็งของล้านนาและประเพณีลอยกระทงของไทย ได้ทั้งความสนุกและได้ทั้งความรู้ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาอย่างนี้ต้องที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่อินเตอร์ครับ
03 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ทั้ง 12  หมู่บ้าน ในการลงพื้นที่ได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เป็นประโยชน์และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
01 พฤศจิกายน 2560

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 15  (217 รายการ)