เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูนตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
124
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,883
เดือนที่แล้ว
3,105
ปีนี้
11,834
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
46,450
ไอพี ของคุณ
18.234.111.56


วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะการประชุมสัญจร/ตรวจติดตามและนิเทศการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน นำโดยนาย ชาติชาย โครงไพบูลย์ หัวหน้าท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน พร้อมมีการลงพื้นที่ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ลำห้วยแป๋นบ้านชีวิตใหม่ หมู่5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

22 มกราคม 2562

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะทำงานสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ โดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กล่าวต้อนรับคณะนิเทศฯ และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

22 มกราคม 2562

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมการประเมิน โครงการ “บ้านสวย เมืองสุข”ประจำปี พ.ศ.2562 บ้านชีวิตใหม่ หมู่ที่5 ตำบลป่าไผ่ เป็นตัวแทนหมู่บ้านของอำเภอลี้ร่วมเข้าประกวด โดยคณะกรรมการพิจารณาจากจังหวัด นำโดย ดร.วุฒิ นันทขว้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะกรรมการคัดเลือก “บ้านสวย เมืองสุข” ประจำปี 2562 ทั้งนี้ นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ปลัดอำเภอลี้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ทั้ง12หมู่บ้าน พระครูสุกิจจาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าไผ่ ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิชีวิตใหม่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมคณะ ผู้แทนจาก รพ.สต.บ้านห้วยแหน ประชาชนบ้านชีวิตใหม่ และหน่วยงานรัฐอีกหลายหน่วยงานได้ให้เกียรติมาร่วมการประเมิน ณ หมู่บ้านชีวิตใหม่ หมู่5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

21 มกราคม 2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมการประเมินรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผลงานยอดเยี่ยม นายสุกิจ ตุ่นวงค์ กำนันตำบลป่าไผ่ ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมพิจารณาจากจังหวัด นำโดยนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมคณะตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ณ ที่ทำการกำนันตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

16 มกราคม 2562

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมพูสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ จัดกิจกรรมวันเด็ก “เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562” โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่เป็นประธานกล่าวสารจากท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดกิจกรรม และมอบของรางวัล จักรยาน ขนม และทุนการศึกษาให้กับน้องๆเด็กๆ ชมการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าจี้และน้องๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมพู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมพู หมู่10 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

15 มกราคม 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เด็กจะเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของน้องๆเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ทั้ง 5 โรงเรียน ชมและรับรางวัลจากซุ้มนิทรรศการ การคัดแยกขยะ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าไผ่ กลุ่มมหาลัยชีวิต และชมภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์อีก2เรื่อง เรียนรู้และใช้งานอินเทอร์เน็ตศูนย์ "ICT"ชุมชนตำบลป่าไผ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานโดย นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ และกล่าวสารจากนายกรัฐมนตรี และนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กล่าวรายงาน ภายในงานยังมีจักรยานและของรางวัลทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีมอบให้น้องๆเด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ และสนุกกับสไลเดอร์ สปริงบอร์ด ยิงเป้าตุ๊กตาและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

12 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ โดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้กล่าวทักทายกับนักเรียนผู้สูงอายุและกล่าวอวยพรเนื่องด้วยวันขึ้นปีใหม่ และเป็นวันแรกของกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในปี 2562 ได้ทำกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบัญชีครัวเรือน วิทยากรจากศูนย์หัตถกรรมบ้านงานฝีมือตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าไผ่ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

09 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาล กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไผ่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” (แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”)ของอำเภอลี้ เพื่อให้ประชาชนในอำเภอลี้ ตระหนักในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะ โฟมบรรจุอาหาร และลดการใช้ถุงพลาสติก และเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาค ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

09 มกราคม 2562

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ คุณครูและน้องๆเด็กนักเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ได้กล่าวทักทายน้องๆเด็กนักเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่เนื่องในวันเด็กที่จะมาถึงนี้ และกล่าวถึงการทำงานในเดือนมกราคมพร้อมมอบนโยบายการทำงาน พร้อมกับให้พนักงานใหม่แนะนำตัว และเนื่อในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ท่านนายกยังได้อวยพรปีให้ข้าราชการและพนักงานทุกคนให้มีแต่ความสุข สมหวัง ตลอดปี ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

07 มกราคม 2562

วันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กองสวัสดิการฯ รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ได้แก่ บ้านป่าจี้ หมู่3 บ้านน้ำดิขชมภู หมู่10 บ้านดงสักงาม หมู่6 บ้านผาหนาม หมู่12 บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่9 และบ้านห้วยแหนหมู่2 ทั้งนี้นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ยังได้แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการพี่น้องประชาชนที่มารอรับเบี้ยยังชีพ และยังได้กล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ปี2562 อีกด้วย

04 มกราคม 2562

วันที่ 3 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กองสวัสดิการฯ ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ได้แก่ บ้านป่าไผ่หมู่1 บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่11 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่7 บ้านชีวิตใหม่ หมู่ 5 บ้านจักสรรคอกช้าง หมู่8 บ้านหล่ายท่า หมู่4 วันนี้เป็นวันแรก ทั้งนี้นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ยังได้แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการพี่น้องประชาชนที่มารอรับเบี้ยยังชีพ และยังได้กล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ปี2562 อีกด้วย

03 มกราคม 2562

วันที่ 2 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาล ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ได้จัดทำกิจกรรม ใน “โครงการจิตอาสาประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายดวงจันทร์ จันทร์โอสถ ปลัดอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสภาพลำคลอง ห้วยแป๋น กําจัดวัชพืชและซ่อมบำรุงทาสีสะพานข้ามลำห้วยแป๋น ให้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล ณ ลำห้วยแป๋น บ้านชีวิตใหม่ หมู่5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

02 มกราคม 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้ชี้แจงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมอบบัตรให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มารับแทน ที่ลงทะเบียน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ไม่ได้มาลงทะเบียนในปี 2560 ที่ทยอยเดินทางมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นวันที่สอง ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

26 ธันวาคม 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และแลกของขวัญ นำโดยนายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับน้องๆเด็กๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ และคุณครู เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเริ่มปีใหม่ และเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ท่านนายกยังได้มอบของขวัญพิเศษให้กับน้องๆนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

26 ธันวาคม 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ โดยนำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ และนางพิชญ์นาฏ เมืองใจ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่กล่าวทักทายพบปะพูดคุยกับนักเรียนผู้สูงอายุ และได้ทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับช่องปากช่องฟันและวิธีดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน โดยมีวิทยากรทันตแพทย์จากโรงพยาบาลลี้ และช่วงบ่ายได้ทำกิจกรรมแลกของขวัญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ยังได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่นักเรียนผู้สูงอายุ ให้มีแต่ความสุข ความเจริญและเป็นขวัญกำลังใจในการเริ่มปีใหม่ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

26 ธันวาคม 2561

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 27  (392 รายการ)