เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,235
ปีนี้
30,120
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
108,237
ไอพี ของคุณ
18.208.202.194นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-8546503

นางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 098-7482398

นางโสภาภรณ์ ปามาละ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-9801768
นางเกษร สอนสุภาพ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-8508903
นางเกษร แก้วรัตน์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 081-9921028
นายจงรักษ์ ปาระมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-1321133
นายเกรียงศักดิ์ สานา
ผู้อำนวยกองการศึกษา
โทร : 085-6950747