เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,602
เดือนที่แล้ว
2,515
ปีนี้
1,602
ปีที่แล้ว
38,919
ทั้งหมด
118,638
ไอพี ของคุณ
3.237.205.144
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศรายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256329 ต.ค. 2563
2รายงานงบรายรับ-จ่าย ประจำไตรมาสที่ 429 ต.ค. 2563
3รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 256329 ต.ค. 2563
4รายงานยอดเงินสะสม29 ต.ค. 2563
5งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256211 ก.ย. 2563
6งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256226 ส.ค. 2563
7สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256128 มิ.ย. 2562
8รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 256231 มี.ค. 2562
9แผนการใช้จ่ายเงินหน่วย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน 31 มี.ค. 2562
10งบแสดงฐานะการเงิน ปี 256130 ก.ย. 2561

1