เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
132
เดือนที่แล้ว
3,087
ปีนี้
23,764
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
101,881
ไอพี ของคุณ
35.172.233.2
ลำดับรายการวันที่
1งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 25629 ต.ค. 2562
2สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256128 มิ.ย. 2562
3รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 256231 มี.ค. 2562
4แผนการใช้จ่ายเงินหน่วย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน 31 มี.ค. 2562
5งบแสดงฐานะการเงิน ปี 256130 ก.ย. 2561

1