เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

คู่มือประชาชนfacebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
1,236
เดือนที่แล้ว
3,407
ปีนี้
16,548
ปีที่แล้ว
38,919
ทั้งหมด
133,584
ไอพี ของคุณ
3.234.252.109
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256428 ม.ค. 2564
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 บัญชีรายละเอี26 พ.ย. 2561
3รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 430 ก.ย. 2561

1