เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
2,632
เดือนที่แล้ว
2,561
ปีนี้
15,144
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
49,760
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215
ลำดับรายการวันที่
1แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ไฟล์ดาวน์โหลด30 มี.ค. 2560
2การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย30 มี.ค. 2560
3แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น30 มี.ค. 2560
4ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 ม.ค. 430 มี.ค. 2560
5ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 ม.ค 4530 มี.ค. 2560
6ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12 ธ.ค 4429 มี.ค. 2560
7ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ลวท. 12 ธ.ค 4429 มี.ค. 2560
8ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ลวท. 18 ม.ค. 4529 มี.ค. 2560
9ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12 ธ.ค 5429 มี.ค. 2560
10คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ณ วันที่ 5 พ.ค. 255929 มี.ค. 2560

1