เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
202
เดือนที่แล้ว
2,343
ปีนี้
20,747
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
98,864
ไอพี ของคุณ
3.236.126.69
ลำดับรายการวันที่
1แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ไฟล์ดาวน์โหลด30 มี.ค. 2560
2การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย30 มี.ค. 2560
3แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น30 มี.ค. 2560
4ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 ม.ค. 430 มี.ค. 2560
5ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18 ม.ค 4530 มี.ค. 2560
6ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12 ธ.ค 4429 มี.ค. 2560
7ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ลวท. 12 ธ.ค 4429 มี.ค. 2560
8ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ลวท. 18 ม.ค. 4529 มี.ค. 2560
9ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12 ธ.ค 5429 มี.ค. 2560
10คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ณ วันที่ 5 พ.ค. 255929 มี.ค. 2560

1