เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
168
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,657
ปีนี้
17,986
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
96,103
ไอพี ของคุณ
18.207.254.88
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 20 มิ.ย. 2562
2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 256220 มิ.ย. 2562
3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2561.20 มิ.ย. 2562
4มาตรการป้องกันการรับสินบน.ข้อ 4620 มิ.ย. 2562
5มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต20 มิ.ย. 2562
6คู่มือการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน20 มิ.ย. 2562
7มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ20 มิ.ย. 2562
8มาตรการป้องกันการรับสินบนและประพฤติมิชอบ20 มิ.ย. 2562
9มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม20 มิ.ย. 2562
10มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง20 มิ.ย. 2562
11เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต18 มิ.ย. 2562
12แผนการป้องกันการทุจริตสี่ปี เทศบาลตำบลป่าไผ่20 พ.ย. 2561

1