เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
132
เดือนที่แล้ว
3,087
ปีนี้
23,764
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
101,881
ไอพี ของคุณ
35.172.233.2
ลำดับรายการวันที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน26 มิ.ย. 2563
2ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ26 มิ.ย. 2563
3แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ26 มิ.ย. 2563
4รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี 256226 มิ.ย. 2563
5รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี26 มิ.ย. 2563
6รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาศที่ 2 (รอบ6เดือน) ประจำปีงบปร26 มิ.ย. 2563
7รายงานผลการดำเนินงานตามรายข่ายงบประมาณประจำปี 256326 มิ.ย. 2563
8รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 226 มิ.ย. 2563
9แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี26 มิ.ย. 2563

1