เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
3,583
เดือนที่แล้ว
3,657
ปีนี้
17,722
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
95,839
ไอพี ของคุณ
18.206.187.81
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 6219 ธ.ค. 2561
2ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น15 มี.ค. 2561
3ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส12 เม.ย. 2560
4ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25603 เม.ย. 2560
5ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256017 มี.ค. 2560
6ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256016 มี.ค. 2560
7ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256016 มี.ค. 2560
8ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256016 มี.ค. 2560
9ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256013 มี.ค. 2560
10ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25609 มี.ค. 2560
11ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25609 มี.ค. 2560
12ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 25601 มี.ค. 2560
13ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 25601 มี.ค. 2560
14ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 25601 มี.ค. 2560
15ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256028 ก.พ. 2560
16ประกาศโองเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256024 พ.ย. 2559
17ประกาศเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณราย8 พ.ย. 2559
18ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 255928 ก.ย. 2559
19ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 255919 ก.ย. 2559
20ประกาศเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร1 ต.ค. 2557

1