เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูนตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
3,134
ปีนี้
8,836
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
43,452
ไอพี ของคุณ
34.228.42.25
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 6219 ธ.ค. 2561
2ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น15 มี.ค. 2561
3ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส12 เม.ย. 2560
4ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25603 เม.ย. 2560
5ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256017 มี.ค. 2560
6ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256016 มี.ค. 2560
7ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256016 มี.ค. 2560
8ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256016 มี.ค. 2560
9ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256013 มี.ค. 2560
10ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25609 มี.ค. 2560
11ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25609 มี.ค. 2560
12ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 25601 มี.ค. 2560
13ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 25601 มี.ค. 2560
14ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปี 25601 มี.ค. 2560
15ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256028 ก.พ. 2560
16ประกาศโองเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256024 พ.ย. 2559
17ประกาศเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณราย8 พ.ย. 2559
18ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 255928 ก.ย. 2559
19ประกาศเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 255919 ก.ย. 2559
20ประกาศเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร1 ต.ค. 2557

1