เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
2,674
เดือนที่แล้ว
6,161
ปีนี้
28,505
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
63,121
ไอพี ของคุณ
3.226.251.205
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.256126 มิ.ย. 2562
2การความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 256220 มิ.ย. 2562
3รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 (รอบ6เดือน)18 มิ.ย. 2562
4แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256220 พ.ย. 2561
5แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256120 พ.ย. 2561

1