เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
168
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,657
ปีนี้
17,986
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
96,103
ไอพี ของคุณ
18.207.254.88นายอัครเดช คัมภีระมนต์
นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่


นายสุพรรณ ภูมาศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่

นายศุกดิ์ชัย ปัญญา
รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่


นางวันเพ็ญ วรรณตลา
เลขานุการฯ

นายสุเนตร ฟั่นสาย
ที่ปรึกษาฯ