เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,602
เดือนที่แล้ว
2,515
ปีนี้
1,602
ปีที่แล้ว
38,919
ทั้งหมด
118,638
ไอพี ของคุณ
3.237.205.144
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาล


นางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาลนางเกษร สอนสุภาพ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายศุภกฤษ์ บุญเจริญ
นิติกรปฏิบัติการ


นายวิเชียร บัวละคร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวณัชปภา ยาวิละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายวิเชียร สุรเวคิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


สมมาตย์ สิงห์ทา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวนงลักษณ์ จันติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายสุทธิพงษ์ อ้อมหมื่น
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาว จีราพร โรจนวิภาต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ


นายแดง ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปริม มุ้ยศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสุรินทร์ ชุ่มเย็น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายสุคำ สุภา
คนงานทั่วไป


นายมนัส วงค์กิติ
คนงานทั่วไป


นายวิชัย ปันกอ
คนงานทั่วไป


นยทศพล คำมูล
คนงานทั่วไป


นายมงคล วินันท์
พนักงานวิทยุ


นายจินณวัตร ฟูวงค์สิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวณิชาวรินทร์ ดีถาวงศ์
พนักงานจ้างเหมา


นางทองพรรณ อิ่นคำ
พนักงานจ้างเหมา


นายธัญญวัฒน์ วงษ์พันธ์
พนักงานขับรถยนต์


นายวิทยา วรรณวารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ