เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
























ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา



สถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,280
เดือนที่แล้ว
2,327
ปีนี้
17,744
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
28,557
ไอพี ของคุณ
54.163.22.209




นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาล


นางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาล


นางเกษร สอนสุภาพ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวบุญพิทักษ์ เสนาธรรม
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวปริม มุ้ยศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวณัชปภา ยาวิละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายวิเชียร สุรเวคิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


สมมาตย์ สิงห์ทา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวนงลักษณ์ จันติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายสุทธิพงษ์ อ้อมหมื่น
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายแดง ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุรินทร์ ชุ่มเย็น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายสุคำ สุภา
คนงานทั่วไป


นายมนัส วงค์กิติ
คนงานทั่วไป


นายวิชัย ปันกอ
คนงานทั่วไป


นยทศพล คำมูล
คนงานทั่วไป


นายมงคล วินันท์
พนักงานวิทยุ


นายจินณวัตร ฟูวงค์สิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวณิชาวรินทร์ ดีถาวงศ์
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวกชพร ยะอินต๊ะ
พนักงานจ้างเหมา


นางทองพรรณ อิ่นคำ
พนักงานจ้างเหมา