เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
167
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,657
ปีนี้
17,986
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
96,103
ไอพี ของคุณ
18.207.254.88
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาลนางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาลนางเกษร สอนสุภาพ
หัวหน้าสำนักปลัดนายศุภกฤษ์ บุญเจริญ
นิติกรปฏิบัติการ


นายวิเชียร บัวละคร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวณัชปภา ยาวิละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายวิเชียร สุรเวคิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


สมมาตย์ สิงห์ทา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวนงลักษณ์ จันติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายสุทธิพงษ์ อ้อมหมื่น
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาว จีราพร โรจนวิภาต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ


นายแดง ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปริม มุ้ยศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสุรินทร์ ชุ่มเย็น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายสุคำ สุภา
คนงานทั่วไป


นายมนัส วงค์กิติ
คนงานทั่วไป


นายวิชัย ปันกอ
คนงานทั่วไป


นยทศพล คำมูล
คนงานทั่วไป


นายมงคล วินันท์
พนักงานวิทยุ


นายจินณวัตร ฟูวงค์สิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวณิชาวรินทร์ ดีถาวงศ์
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวจินทภา ปัญญา
พนักงานจ้างเหมา


นางทองพรรณ อิ่นคำ
พนักงานจ้างเหมา


นายธัญญวัฒน์ วงษ์พันธ์
พนักงานขับรถยนต์