เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูนตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
3,134
ปีนี้
8,836
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
43,452
ไอพี ของคุณ
34.228.42.25
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาลนางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาลนางเกษร สอนสุภาพ
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวบุญพิทักษ์ เสนาธรรม
นิติกรปฏิบัติการนางสาวปริม มุ้ยศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวณัชปภา ยาวิละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายวิเชียร สุรเวคิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


สมมาตย์ สิงห์ทา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนางสาวนงลักษณ์ จันติ๊บ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนายสุทธิพงษ์ อ้อมหมื่น
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายแดง ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการนายสุรินทร์ ชุ่มเย็น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนายสุคำ สุภา
คนงานทั่วไปนายมนัส วงค์กิติ
คนงานทั่วไปนายวิชัย ปันกอ
คนงานทั่วไปนยทศพล คำมูล
คนงานทั่วไปนายมงคล วินันท์
พนักงานวิทยุนายจินณวัตร ฟูวงค์สิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวณิชาวรินทร์ ดีถาวงศ์
พนักงานจ้างเหมานางสาวกชพร ยะอินต๊ะ
พนักงานจ้างเหมานางทองพรรณ อิ่นคำ
พนักงานจ้างเหมา