เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูนตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
3,134
ปีนี้
8,836
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
43,452
ไอพี ของคุณ
34.228.42.25
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาลนางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาลนางโสภาภรณ์ ปามาละ
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวอุทุมพร แซ่ลิ้ม
นักวิชาการคลังปฏิบบัติการนางมณีวรรณ จีทา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาวตรีชฎา เต๋จ๊ะป้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการนางนิภาพร ธนะแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานนางจิราพร คำยอง
ผช.จนท.การเงินและบัญชีว่าที่ ร.ต.หญิง อังศุมาลิน จันตาทะ
พนักงานจ้างเหมานายอนุรักษ์ นาพิมพ์
พนักงานจ้างเหมานางวันเพ็ญ บุญท้าวราช
พนักงานจ้างเหมานายราชันย์ ตันมูล
พนักงานจ้างเหมาว่าที่ รต.หญิง กุลธิดา โป่งตุ้ย
พนักงานจ้างเหมานางสาวณัฐยา โทะวัง
พนักงานจ้างเหมา