เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,235
ปีนี้
30,120
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
108,237
ไอพี ของคุณ
18.208.202.194
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาลนางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาลนางโสภาภรณ์ ปามาละ
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวอุทุมพร แซ่ลิ้ม
นักวิชาการคลังปฏิบบัติการนางมณีวรรณ จีทา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางสาวตรีชฎา เต๋จ๊ะป้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการนางนิภาพร ธนะแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานนายราชันย์ ตันมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางจิราพร คำยอง
ผช.จนท.การเงินและบัญชีว่าที่ ร.ต.หญิง อังศุมาลิน จันตาทะ
พนักงานจ้างเหมานายอนุรักษ์ นาพิมพ์
พนักงานจ้างเหมานางวันเพ็ญ บุญท้าวราช
พนักงานจ้างเหมาว่าที่ รต.หญิง กุลธิดา โป่งตุ้ย
พนักงานจ้างเหมานางสาวณัฐยา โทะวัง
พนักงานจ้างเหมา