เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,280
เดือนที่แล้ว
2,327
ปีนี้
17,744
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
28,557
ไอพี ของคุณ
54.163.22.209
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาล


นางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาล


นางโสภาภรณ์ ปามาละ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอุทุมพร แซ่ลิ้ม
นักวิชาการคลังปฏิบบัติการ


นางมณีวรรณ จีทา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวตรีชฎา เต๋จ๊ะป้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางนิภาพร ธนะแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน


นางจิราพร คำยอง
ผช.จนท.การเงินและบัญชี


ว่าที่ ร.ต.หญิง อังศุมาลิน จันตาทะ
พนักงานจ้างเหมา


นายอนุรักษ์ นาพิมพ์
พนักงานจ้างเหมา


นางวันเพ็ญ บุญท้าวราช
พนักงานจ้างเหมา


นายราชันย์ ตันมูล
พนักงานจ้างเหมา


ว่าที่ รต.หญิง กุลธิดา โป่งตุ้ย
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวณัฐยา โทะวัง
พนักงานจ้างเหมา