เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,280
เดือนที่แล้ว
2,327
ปีนี้
17,744
ปีที่แล้ว
9,262
ทั้งหมด
28,557
ไอพี ของคุณ
54.163.22.209
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาล


นางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาล


นายเกรียงศักดิ์ สานา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวศุภัทรชยา หม่องแดง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน


นางสาวกมลรส อุดเป็ง
ครู


นางวิไลภรณ์ บัวละคร
ครู


นางสาวพัลลภา ตุ่นวงค์
ครู


นางอรัญญา กันทะมาดา
ครู


นางอัญชลี ทาปา
ครู


นางสาวธนกร สมบุญตัน
ครู


นางเกษราภรณ์ อาปามัง
ครู


นางพรพิมล เตจ๊ะศรี
ครู


นางสุดาพร จันตาทะ
ครู


นางสาวปฐมา ศิลปชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอรพินท์ ไชยพรม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสายทิพย์ สิงหนาท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางปุญชรัสมิ์ วันดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพรทิพย์ ฟั่นสาย
ผู้ดูแลเด็ก


นายสุนทร ศรีพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางเมษยา ผานามรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวภัณฑิลา ขจรบุญเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก


นายนัฐพงษ์ ใจปวน
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวอริสา อโนสัก
พนักงานจ้างเหมา


นายวีระพันธ์ ปรัชญาสิริมงคล
พนักงานจ้างเหมา


นางนิลยา ไชยยอง
พนักงานจ้างเหมา