เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูนตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
3,134
ปีนี้
8,836
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
43,452
ไอพี ของคุณ
34.228.42.25
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
ปลัดเทศบาลนางลัดดาพร เสนอินทร์
รองปลัดเทศบาลนายเกรียงศักดิ์ สานา
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวศุภัทรชยา หม่องแดง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงานนางสาวกมลรส อุดเป็ง
ครูนางวิไลภรณ์ บัวละคร
ครูนางสาวพัลลภา ตุ่นวงค์
ครูนางอรัญญา กันทะมาดา
ครูนางอัญชลี ทาปา
ครูนางสาวธนกร สมบุญตัน
ครูนางเกษราภรณ์ อาปามัง
ครูนางพรพิมล เตจ๊ะศรี
ครูนางสุดาพร จันตาทะ
ครูนางสาวปฐมา ศิลปชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวอรพินท์ ไชยพรม
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสายทิพย์ สิงหนาท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางปุญชรัสมิ์ วันดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวพรทิพย์ ฟั่นสาย
ผู้ดูแลเด็กนายสุนทร ศรีพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางเมษยา ผานามรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวภัณฑิลา ขจรบุญเจริญ
ผู้ดูแลเด็กนายนัฐพงษ์ ใจปวน
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวอริสา อโนสัก
พนักงานจ้างเหมานายวีระพันธ์ ปรัชญาสิริมงคล
พนักงานจ้างเหมานางนิลยา ไชยยอง
พนักงานจ้างเหมา