เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
3,583
เดือนที่แล้ว
3,657
ปีนี้
17,722
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
95,839
ไอพี ของคุณ
18.206.187.81


ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้อาคารและ สถานที่ราชการเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลป่าไผ่ให้มีมาตรการที่เหมาะสมรัดกุมขึ้น เทศบาลตำบลป่าไผ่จึงประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้อาคารและสถานที่ราชการเพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อราชการปฏิบัติ ดังนี

30 มีนาคม 2563

ภาษีป้าย
ป้าย ที่ต้องเสียภาษี คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมาย หรือ สื่อในการประกอบการค้า หารายได้ โฆษณาการค้า หรือกิจการหารายได้

-เจ้าของป้าย มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ภายใน มีนาคม ทุกปี
-หากยื่นแบบล่าช้า ต้องเสียค่าปรับ (เงินเพิ่ม) ร้อยละ 10
-ชำระภาษีแล้ว ต้องติดหลักฐานการชำระภาษี
(ใบเสร็จภาษีป้าย) ณ ที่เปิดเผยในสถานประกอบการ
.
หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ สำนักงาน ชั้น 1 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าไผ่ โทร053-096-253

23 มีนาคม 2563

แนวทางและมาตรการในการจัดประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 โดยให้งดการจัดกิจกรรมขบวนแห่ มหรสพ การแสดงและการประกวดต่าง ๆ หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะการชุมนุมหรือรวมกลุ่มของผู้คนมาอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นจำนวนมาก ยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ดำเนินการได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้
1. มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. มีการให้คำแนะนำบุคคลที่มีอาการป่วย
3. จัดให้มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการวัดไข้
4. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย
5.จัดให้มีการลงทะเบียน โดยมีข้อมูลอย่างน้อย คือ ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์
6.จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอ

17 มีนาคม 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ มีความจำเป็นต้องงดให้บริการศูนย์ ICT ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 และลดความเสี่ยงของผู้ที่มาใช้บริการ ขออภัยในความไม่สะดวก

17 มีนาคม 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่ พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นวันแรก ได้แก่ บ้านป่าไผ่ หมู่1 บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่11 บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่7 บ้านชีวิตใหม่ หมู่5 บ้านจัดสรรคอกช้าง หมู่8 และบ้านหล่ายท่า หมู่4 ทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรียังได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อันเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารอรับเบี้ยยังชีพ ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 
05 มีนาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

21 กุมภาพันธ์ 2563

29 มกราคม 2563

29 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563

15 มกราคม 2563

29 พฤศจิกายน 2562

 

ประชาสัมพันธ์เรื่อง เทศบาลตำบลป่าไผ่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ภายใต้โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

21 พฤศจิกายน 2562

11 พฤศจิกายน 2562

01 ตุลาคม 2562

31 พฤษภาคม 2562

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (71 รายการ)