เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
2,480
เดือนที่แล้ว
3,466
ปีนี้
2,480
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
37,096
ไอพี ของคุณ
34.203.245.76


นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากท่าน วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพู
วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากท่าน วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกในครัวเรือน " ตำบลปลอดขยะเปียก " ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเทศบาลตำบลป่าไผ่ได้มีหมู่บ้านนำร่องคือบ้านห้วยแหนหมู่ที่2ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้งนี้จังหวัดลำพูนมีนโยบายลดจำนวนขยะทั้งจังหวัด ที่มีปริมาณ 90,000 ตันเศษต่อปี ให้ลดลงโดยเฉพาะขยะเปียกที่มีจำนวน 30,000 ตันเศษ จึงได้จัดทำโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา เพื่อลดปัญหาขยะตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางประชารัฐ โดยรณรงค์ให้ประชาชนทั้งจังหวัดนำเศษอาหารและเปลือกผลไม้ มาทำปุ๋ยหมักโดยให้แต่ละอำเภอจัดทำโครงการทอดผ้าป่าขยะเพื่อจัดซื้อถังทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแจกจ่ายให้แก่หมู่บ้านนำร่องในทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จังหวัดลำพูน

 
17 กรกฎาคม 2560