เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
82
เมื่อวานนี้
120
เดือนนี้
3,751
เดือนที่แล้ว
3,096
ปีนี้
10,109
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
88,226
ไอพี ของคุณ
3.209.10.183


แนวทางและมาตรการในการจัดประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563

แนวทางและมาตรการในการจัดประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 โดยให้งดการจัดกิจกรรมขบวนแห่ มหรสพ การแสดงและการประกวดต่าง ๆ หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะการชุมนุมหรือรวมกลุ่มของผู้คนมาอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นจำนวนมาก ยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ดำเนินการได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้
1. มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. มีการให้คำแนะนำบุคคลที่มีอาการป่วย
3. จัดให้มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการวัดไข้
4. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย
5.จัดให้มีการลงทะเบียน โดยมีข้อมูลอย่างน้อย คือ ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์
6.จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอ


 
17 มีนาคม 2563