เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ทต.ป่าไผ่ จ.ลำพูน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
2,632
เดือนที่แล้ว
2,561
ปีนี้
15,144
ปีที่แล้ว
23,803
ทั้งหมด
49,760
ไอพี ของคุณ
54.87.61.215


วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ดำเนินการประเมินรับรองมาตราฐานการดำเนินงานตามมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2560 ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยในวันนี้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าไผ่แสดงฟ้อนกลองซิ้งม้องต้อนรับคณะกรรมการประเมินงานตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC.ในครั้งนี้ด้วย
18 กรกฎาคม 2560

วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 นาย อัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากท่าน วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกในครัวเรือน " ตำบลปลอดขยะเปียก " ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเทศบาลตำบลป่าไผ่ได้มีหมู่บ้านนำร่องคือบ้านห้วยแหนหมู่ที่2ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้งนี้จังหวัดลำพูนมีนโยบายลดจำนวนขยะทั้งจังหวัด ที่มีปริมาณ 90,000 ตันเศษต่อปี ให้ลดลงโดยเฉพาะขยะเปียกที่มีจำนวน 30,000 ตันเศษ จึงได้จัดทำโครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา เพื่อลดปัญหาขยะตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางประชารัฐ โดยรณรงค์ให้ประชาชนทั้งจังหวัดนำเศษอาหารและเปลือกผลไม้ มาทำปุ๋ยหมักโดยให้แต่ละอำเภอจัดทำโครงการทอดผ้าป่าขยะเพื่อจัดซื้อถังทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแจกจ่ายให้แก่หมู่บ้านนำร่องในทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จังหวัดลำพูน
17 กรกฎาคม 2560

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เหล่ากาชาดไทย นำโดย นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมนายกกิ่งกาชาดอำเภอลี้และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ พร้อมมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย จำนวน 11 ราย ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัด ลำพูน
14 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนตำป่าไผ่และผู้ที่สนใจ "ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชการที่ 9 ด้วยการร่วมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสพั่งทั่วผืนแผ่นดินไทย"
29 มิถุนายน 2560

วันนี้พื่นที่ตำบลป่าไผ่ ฤดูกาลปลูกข้าวพี่น้องประชาชนในตำบลป่าไผ่ ช่วงนี้สภาพอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และในการทำนาปลูกข้าวขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังในการทำงานและการเจ็บป่วย "เทศบาลตำบลป่าไผ่" ด้วยความเป็นห่วงและพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าไผ่ เหตุร้าย เหตุด่วน
พบเหตุ
*โทรแจ้ง 053 - 096254 ต่องานป้องกัน
*สายตรงมือถือ 085 - 6950748
*เบอร์กลาง 1669
ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลป่าไผ่
29 มิถุนายน 2560

ขอเชิญชวนประชาชน ปลูกดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร
22 มิถุนายน 2560


19 เมษายน 2560


12 เมษายน 2560


13 มีนาคม 2560

กำหนดการ โครงการจัดงานประเพณีวัดพระบาทผาหนาม ทำบุญประเพณีครบรอบ 50 ปี มรณกาลครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ประจำปี 2560
01 มีนาคม 2560


30 มกราคม 2560


19 มกราคม 2560


11 มกราคม 2560


23 พฤศจิกายน 2559


22 พฤศจิกายน 2559

|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 4  (53 รายการ)