เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,602
เดือนที่แล้ว
2,515
ปีนี้
1,602
ปีที่แล้ว
38,919
ทั้งหมด
118,638
ไอพี ของคุณ
3.237.205.144นายสุกิจ ตุ่นวงค์
กำนันตำบลป่าไผ่นายสนอง คำมูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1นายปรีชา แจ้งไชย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5นายสุริยัน ปัญญา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8นายณรงค์กรฌ์ คำแปง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9นายกังวาล ผาหนามสดใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10นายณัฐพงษ์ วงศ์สุภา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11