เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
3,583
เดือนที่แล้ว
3,657
ปีนี้
17,722
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
95,839
ไอพี ของคุณ
18.206.187.81นางสาววรรณา หมวกเครือ
ประธานแม่บ้านตำบลป่าไผ่นางสาวพิมพ์พิชบา แก้วเมืองมา
ประธานแม่บ้าน หมู่ 2นางมาลัย เตติตัง
ประธานแม่บ้าน หมู่ 3นางจันฟอง หมื่นปัญญา
ประธานแม่บ้าน หมู่ 4นางลินจา แจ้งไชย
ประธานแม่บ้าน หมู่ 5นางลาวัลย์ ขันสาวะดี
ประธานแม่บ้าน หมู่ 6นางสาว พัชรพิสุทธิ์ กำแพงทิพย์
ประธานแม่บ้าน หมู่ 9นางธีรนาถ น้องแสง
ประธานแม่บ้าน หมู่ 10นางเกษ ธรรมนันตา
ประธานแม่บ้าน หมู่ 11นาง ผ่องศรี วันดี
ประธานแม่บ้าน หมู่ 12