เทศบาลตำบลป่าไผ่ วิสัยทัศน์ ตำบลในหลวงเสด็จ เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษามีมาตรฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานตำนานครูบาอภิชัยขาวปี อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โทรศัพท์ 053 – 536062

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลป่าไผ่

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/09/2559
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
297
เดือนที่แล้ว
3,115
ปีนี้
36,701
ปีที่แล้ว
43,501
ทั้งหมด
114,818
ไอพี ของคุณ
3.237.67.179นางคำสุข อุ่นติ๊บ
ประธาน อสม. หมู่ 3นางแสงมอญ มุ้ยศรี
ประธาน อสม. หมู่ 4นางสุมาลีย์ สิทธิกรม
ประธาน อสม. หมู่ 5นางพวงทอง จันทวาน
ประธาน อสม. หมู่ 6นางสืบเนื่อง ศรีบุญเรือน
ประธาน อสม. หมู่ 7นางจันทร์เที่ยง ฟุ่มเฟือย
ประธาน อสม. หมู่ 8นางบัวบาน ไชยพิน
ประธาน อสม. หมู่ 9นางสุข ตระกูลพัฒนา
ประธาน อสม. หมู่ 10นางวันเพ็ญ วรรณตลา
ประธาน อสม. หมู่ 11นางสาวพิมพา มาเรือน
ประธาน อสม. หมู่ 12