เทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้จัดให้มีบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่ถึงโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัยและรวดเร็วด้วยรถบริการฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลป่าไผ่ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าเว็บ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 20/09/2559
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
1,094
เดือนที่แล้ว
1,297
ปีนี้
7,741
ปีที่แล้ว
1,551
ทั้งหมด
9,292
ไอพี ของคุณ
54.145.117.60

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและแสดงความอาลัยเพื่อรำลึ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ท่าน วิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ ได้เป็นประธานนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้ำ และ กลุ่มองค์กรต่างๆในตำบลป่าไผ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและแสดงความอาลัยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกันนั้นยังได้มีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ เมื่อครั้งเสด็จฯ ณ อำเภอลี้ ให้พี่น้องประชาชนผู้สนใจและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ ได้เรียนรู้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาอีกด้วย ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน นายมานพ พุทธิมาราษฎร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน นายมานพ พุทธิมาราษฎรบ้านป่าจี้หมู่ที่ 3 ซึ่งสภาพบ้านเดิมชำรุดทรุดโทรม มีผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาคณะกรรมการหมู่บ้านได้ให้ความช่วยเหลือด้านแรงงาน โดยกาชาดจังหวัดลำพูนและกิ่งกาชาดอำเภอลี้ ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้เทศบาลตำบลป่าไผ่ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลป่าไผ่ได้เสนอของบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อต่อยอดการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป

ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันบริเวณบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้านน้ำดิบชมภู

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลี้ได้ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นหมอกควันบริเวณบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้านน้ำดิบชมภู หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไผ่ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก #จึงขอฝากเตือนภัย มายังทุกๆท่านให้หมั่นดูแลสุขภาพนอนกางมุ้งทุกครั้งออกไปทำงานทำสวนทำไร่ต้องระวังยุงด้วยนะครับ ท่านสามารถสอบถามปัญหาและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ 053 - 536 062 เหตุด่วยเหตุร้ายแจ้ง 085 - 695 0748 ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลป่าไผ่

เทศบาลตำบลป่าไผ่ร่วมกับผู้นำชุมชนประธานสตรีแม่บ้าน

ตัวแทนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่สมาชิกสภาเทศบาลทั้งสองเขตได้เข้าร่วมประขุมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลป่าไผ่
ต้านยาเสพติด มีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ 1.วิ่งกระสอบชาย 4 คน 2.วิ่งกระสอบหญิง 4 คน3.วิ้งเปรี้ยวอุ้มแตงชาย 4 คน 4.วิ่งเปรี้ยวอุ้มแตงหญิง 4 คน 5.วิ่งซูปเปอร์แมนชาย 4 คน6.วิ่งซุปเปอร์วูแมนหญิง 4 คน และมีการแข่งขันประกวดส้มตำลีลาของกลุ่มสตรีแม่บ้านในวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยแหน
สามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053 - 096 254

ประชุมประจำเดือนของเทศบาลตำบลป่าไผ่

เทศบาลตำบลป่าไผ่ นำโดย นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของเทศบาลตำบลป่าไผ่โดยในการนี้ท่านนายกได้มอบนโยบายในการทำงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เป็นประโยชน์และรับฟังข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆจากเจ้าหน้าที่พนักงานเพื่อจะเป็นแนวทางในการแก้ไขงานต่างๆให้ดีขึ้นและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้เน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงานไม่ว่าในเวลาหรือนอกเวลาราชการต้องพร้อมเป็นจิตอาสาเสียสละเพื่อองค์กรเพื่อพี่น้องประชาชน ณ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทร 053 - 096254 เหตุร้ายเหตุด่วนโทร 085 - 695 0748 เบอร์กลางโทรฟรี 1669 ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลป่าไผ่ ยินดีรับใช้ตลอด 24 ชั่วโมง